Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Αγροτεμαχίων Μάνης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 11577
Ημερ. Κατάθεσης:
08-06-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Αγροτεμαχίων Μάνης

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, στην περιοχή της Μάνης, αρκετοί από τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στερούνται τίτλων που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο του 1946 και έχουν αποκτήσει κυριότητα επί των κτημάτων τους με έκτακτη χρησικτησία.

Επίσης για την εν λόγω περιοχή δεν ισχύει η εξαίρεση από την παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 998/79 (αμάχητο τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου) όπως ισχύει σε ορισμένες άλλες περιοχές της χώρας που αναφέρονται στο εδάφιο 2 της παρ. 1 του αρθρ. 62 του Ν. 998/1979, περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, (Ιόνια νησιά, Κρήτη, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Κυκλάδες, Λέσβος , Σάμος και Χίος).

Όπως έχει δεχθεί η Νομολογία των Δικαστηρίων μας, στην περιοχή της Μάνης δεν υπήρξε ποτέ κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου στις δασικές εκτάσεις γιατί η περιοχή αυτή τελούσε σε ιδιότυπο Νομικό Καθεστώς κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας. Η Μάνη ήταν φόρου υποτελής περιοχή, δεν περιήλθε στην ιδιοκτησία του Σουλτάνου και ήταν ισότιμο Κράτος με την Τουρκία στην οποία είχε υποχρεωθεί να πληρώνει φόρο υποτέλειας. Κατά συνέπεια, η ιδιοκτησία των γαιών της Μάνης, δεν περιήλθε στην κυριότητα του Ελληνικού Κράτους, ως διαδόχου του Τούρκικου, δυνάμει των Πρωτοκόλλων του Λονδίνου του 1830 και της Κωνσταντινουπόλεως του 1832.

Κατόπιν των ανωτέρω, η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτεμαχίων της Μάνης, έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους ιδιοκτήτες τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε διαρκείς διενέξεις με το Ελληνικό Δημόσιο για την αναγνώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση της σχετικής Νομοθεσίας (άρθρο 12 του Ν. 3208/03) που αφορά στην αναγνώριση των δικαιοπραξιών πριν την 23-02-1946, δεδομένου, πως ειδικά στην ανωτέρω ευαίσθητη περιοχή αρκετοί εκ των ιδιοκτητών αγροτεμαχίων στερούνται τίτλων που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο του 1946 και έχουν αποκτήσει κυριότητα επί των κτημάτων τους με έκτακτη χρησικτησία;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να πάψει η συνεχής έκδοση πράξεων χαρακτηρισμών και πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής που επιβάλλονται από το Δασαρχείο Καλαμάτας στην ανωτέρω περιοχή, για εκτάσεις που φέρουν ίχνη καλλιεργειών, συνορεύουν με ιδιοκτησίες ( δεν εφάπτονται με δασικές) και να αποκατασταθεί κάθε έννοια δικαίου και ασφάλειας των συναλλαγών στη περιοχή ;

    • Γιατί και για την περιοχή της Μάνης δεν ισχύει η εξαίρεση από την παρ. 1 του άρθρου 62 (αμάχητο τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου) όπως και στις λοιπές περιοχές της Ελλάδας που αναφέρονται στο εδαφ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 998/1979. Τι προτίθεσθε να πράξετε για αυτό το μείζον πρόβλημα;

Αθήνα, 08 Ιουνίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς