Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συμφωνία Ελληνικής Κυβέρνησης με την εταιρεία Microsoft
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/2/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Αρ. πρωτ. 14626

Ημερομηνία Κατάθεσης :.18.02.2009

 
Προς τον υπουργό Οικονομίας  και Οικονομικών
 
ΘΕΜΑ: «Συμφωνία Ελληνικής Κυβέρνησης με την εταιρεία Microsoft»
 
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. αποκαλύπτεται ότι είναι παντελώς έκθετη σε σχέση με τη νομιμότητα της σύμβασης που υπέγραψε με την εταιρεία Microsoft. Όπως προκύπτει από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο τότε Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφης και ο τότε Υφυπουργός και σημερινός Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανασίου συνειδητά παραπλάνησαν τη Βουλή των Ελλήνων και τον Ελληνικό λαό δηλώνοντας ανειλικρινώς, κατά τις συνεδριάσεις της 22ας Ιουνίου 2007 και 24ης Ιανουαρίου 2008, ότι ζήτησαν και έλαβαν σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την εταιρεία Microsoft.
 
Επιπροσθέτως, μόλις πρόσφατα, και ύστερα από απάντηση σε νεώτερη ερώτηση Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ (Δελτίο Τύπου 13/02/2009, Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), αποκαλύφθηκε η ύπαρξη επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με προβλήματα που τελικά παραδέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ανακύπτουν από τη συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την εταιρεία Microsoft.
 
Επομένως, η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο δεν έδωσε ποτέ την έγκρισή της, αλλά, όπως αναγκάστηκε να αποκαλύψει μετά από την παρατεταμένη πίεση των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ αλλά και δύο ελληνικών ΜΚΟ (FFII και Hellug), θεωρεί ότι η συγκεκριμένη συμφωνία απευθείας ανάθεσης έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για το ελληνικό κράτος και καλεί την Κυβέρνηση να αποδείξει ότι η συμφωνία δεν παραβιάζει διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας περί δημοσίων συμβάσεων.
 
Επειδή Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης παραπλάνησαν συνειδητά τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων και τον ελληνικό λαό με ισχυρισμούς που όπως αποδεικνύεται σήμερα ήταν ανειλικρινείς.
 
 
Επειδή είναι προφανής η ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελλήνων φορολογουμένων, τη στιγμή μάλιστα που η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου να υιοθετήσει μονοπωλιακές συνεργασίες για προμήθειες και εγκαταστάσεις προϊόντων της εταιρείας Microsoft σε τιμές υψηλότερες αυτών που θα μπορούσαν προκύψουν από τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
 
Επειδή δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων της εταιρείας Microsoft για το Ελληνικό Δημόσιο.
 
Επειδή δεν τεκμηριώνεται η αγορά μεγάλων ποσοτήτων, όπως προβλέπει η «μη δεσμευτική» συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας Microsoft, των συγκεκριμένων προϊόντων από το Ελληνικό Δημόσιο, παρά μόνο στο ό,τι συμβάλλει αποκλειστικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης εταιρείας.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.             Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποια είναι η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης σ’ αυτήν;
 
2.             Ποια είναι τα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, αφού όλοι οι διαγωνισμοί συμπεριέλαβαν προδιαγραφές από μια «μη δεσμευτική» κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνία, οι οποίες οδήγησαν στην προμήθεια προϊόντων συγκεκριμένου κατασκευαστή λογισμικού;
 
3.             Ποια είναι τα κυβερνητικά μέτρα που λαμβάνονται για την αξιοποίηση λύσεων ανοικτού λογισμικού, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λύσεις λειτουργικά ισοδύναμες ή και υπέρτερες, πολύ χαμηλότερου κόστους και δεν δεσμεύουν σε συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές το Ελληνικό Δημόσιο;
 
4.             Πώς υλοποιεί η Κυβέρνηση τις ειδικές συμβάσεις που προβλέπονταν να υπογραφούν από την ανωτέρω ετεροβαρή και μη ωφέλιμη για το Ελληνικό Δημόσιο συμφωνία με την εταιρεία Microsoft;
 
                                            Οι Ερωτώντες Βουλευτές 
 
Λούκα Κατσέλη
 
Δημήτρης Κουσελάς
 
Ευστάθιος Κουτμερίδης