Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δακοκτονία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 11426
Ημερ. Κατάθεσης:
05-06-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Δακοκτονία

Η έγκαιρη και σωστή εφαρμογή της δακοκτονίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της.

Κάθε χρόνο, στα μέσα Μαϊου, ξεκινούσαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού (παγιδοθέτες-τομεάρχες γεωπόνοι κ.λ.π.), ώστε στις 20 Ιουνίου, σε ότι αφορά στη Μεσσηνία, να γίνεται η ανάρτηση των παγίδων, μια και η παρακολούθηση της εξέλιξης του δακοπληθυσμού είναι ένα από τα βασικά κριτήρια καθορισμού του 1ου γενικού ψεκασμού.

‘Αλλωστε, όπως αναφέρουν οι ειδικοί εντομολόγοι, έχει μεγάλη σημασία η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρώτης θεμελιωτικής γενιάς του δάκου.

Επειδή στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, το λάδι είναι το εθνικό μας προϊόν, με μεγάλη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του Νομού μας,

Επειδή ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς, με τεράστιες επιπτώσεις στην ποσότητα, αλλά και στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου,

Επειδή η αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης του δάκου, εξαρτάται εκτός των άλλων και από το χρόνο έναρξης των διαδικασιών και η όποια καθυστέρηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ελαιοπαραγωγή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Γιατί καθυστέρησε τόσο να υπογραφεί η Κ.Υ.Α. κατάταξης και πρόσληψης προσωπικού για τη δακοκτονία;

  • Πότε θα ξεκινήσουν εφέτος οι σχετικές διαδικασίες στο Νομό Μεσσηνίας;

    Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς