Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα και αντιρρήσεις της ‘Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων για το σ.ν. που αφορά στον περιφερειακό Τύπο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 4181
Ημερ. κατάθεσης:
05-06-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Θέμα: Αιτήματα και αντιρρήσεις της ‘Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων για το σ.ν. που αφορά στον περιφερειακό Τύπο.

Σας διαβιβάζω ψήφισμα της ‘Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, έγγραφο της ΠΟΕΣΥ και έγγραφη διαμαρτυρία δημοσιογράφων της Μεσσηνίας.

Παρακαλώ να δείτε με τη δέουσα προσοχή τις θέσεις και τις αντιρρήσεις των προαναφερθέντων φορέων, για ρυθμίσεις του σ.ν για τον περιφερειακό Τύπο, οι οποίες θίγουν την εύρυθμη λειτουργία, τις υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού και την ομαλότητα των εργασιακών σχέσεων στις εφημερίδες της Περιφέρειας.

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς