Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Μείζον θέμα διαφάνειας και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος αναφορικά με το διαγωνισμό για την πώληση της Εμπορικής, με σύμβουλο ιδιωτικοποίησης την Citigroup, η οποία είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος των υποψήφιων αγοραστών της»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 77421/1523
Ημερομηνία Κατάθεσης: 05.06.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Μείζον θέμα διαφάνειας και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος αναφορικά με το διαγωνισμό για την πώληση της Εμπορικής, με σύμβουλο ιδιωτικοποίησης την Citigroup, η οποία είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος των υποψήφιων αγοραστών της»

Όπως προκύπτει από πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη και επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου, τον Ιούνιο αναμένονται οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εμπορικής, για την οποία έχει επιλεγεί ως σύμβουλος της κυβέρνησης με απευθείας ανάθεση της σύμβασης ο αμερικανικός πολυεθνικός τραπεζικός όμιλος της Citigroup. Σημειώνεται επίσης ότι, ο Υφυπουργός Οικονομίας Π. Δούκας, αρμόδιος για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, έχει διατελέσει επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος της Citigroup.

Είναι γνωστό, επίσης, ότι από το 2000, στρατηγικός εταίρος της Εμπορικής Τράπεζας, με συμμετοχή 11% στο μετοχικό της κεφάλαιο, είναι η γαλλική τράπεζα Credit Agricole, που έχει βάσει της σχετικής συμφωνίας συνεργασίας - η οποία εκπνέει τον Δεκέμβριο του 2007 - και τον πρώτο λόγο για τη νέα διάθεση μετοχών και πιθανότατα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, θα κληθεί πρώτη να υποβάλει προσφορά εξαγοράς των μετοχών του Δημοσίου και των οργανισμών που ελέγχει.

Την ίδια στιγμή, όμως, η Citigroup φέρεται βάσει δημοσιευμάτων του βρετανικού Τύπου να είναι και σύμβουλος για την πιθανή εξαγορά της βρετανικής τράπεζας Alliance and Leicester. Σύμφωνα δε με δημοσίευμα της εφημερίδας «Sunday Express», στις 21 Μαΐου, η Credit Agricole έχει υποβάλει προσφορά εξαγοράς της βρετανικής τράπεζας ύψους 8,8 δις Ευρώ, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τα 5 δις Ευρώ που είχε δεσμευθεί η Credit Agricole έναντι των μετόχων της ότι θα επενδύσει την επόμενη τριετία για εξαγορές τραπεζών.

Είναι προφανές ότι, αν ολοκληρωθεί η εν λόγω συμφωνία, η Credit Agricole είναι πολύ πιθανό να μην ενδιαφερθεί για την εξαγορά της Εμπορικής ή να επιδιώξει την εξαγορά της με χαμηλότερο τίμημα από αυτό που αρχικά σκόπευε να προσφέρει!!! Γεννώνται δε μεγάλα ερωτηματικά για το ρόλο της Citigroup, η οποία προφανώς θα λάβει από την Credit Agricole για την κατά πολύ μεγαλύτερη συμφωνία εξαγοράς της βρετανικής τράπεζας, αμοιβή υψηλότερη από αυτή που θα δοθεί από το ελληνικό Δημόσιο για τη διεκπεραίωση της ιδιωτικοποίησης της Εμπορικής.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε και παρακαλούμε να καταθέσετε στη Βουλή τα αιτούμενα έγγραφα και στοιχεία:

  • Με ποια κριτήρια και ποια διαδικασία επιλέχθηκε η Citigroup ως σύμβουλος ιδιωτικοποίησης της Εμπορικής; Παρακαλούμε να κατατεθεί στην Βουλή η σχετική σύμβαση συνεργασίας.

  • Ήταν εν γνώσει του Υπουργείου ότι η Citigroup εργάζεται ταυτόχρονα για λογαριασμό του πιθανότερου υποψήφιου αγοραστή της Εμπορικής Τράπεζας; Αν το γεγονός της συνεργασίας με την Credit Agricole είναι μεταγενέστερο της σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, προνόησε η Citigroup να ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών;

  • Είναι συμβατός με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δημοσίου και δεν υποκρύπτει σύγκρουση συμφερόντων ο διπλός αυτός ρόλος της Citigroup;

  • Πώς θα μπορέσει η Citigroup, χωρίς να δημιουργούνται υποψίες στην κοινή γνώμη, να διεκπεραιώσει κατά τον καλύτερο τρόπο για τα συμφέροντα του Δημοσίου την πώληση της Εμπορικής, αν θα έχει ήδη λάβει μεγαλύτερη αμοιβή για άλλες εργασίες από το βασικότερο υποψήφιο αγοραστή;

  • Τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση σχετικά με την συμφωνία συνεργασίας με την Citigroup, ώστε να μην υπάρξουν υποψίες αδιαφάνειας στο διαγωνισμό για την Εμπορική;

  • Είχε προνοήσει η κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη νομική δέσμευση της Citigroup ότι ως σύμβουλος ιδιωτικοποίησης της Εμπορικής δεν θα αναλάβει οποιεσδήποτε άλλες εργασίες που θα έθεταν σε αμφισβήτηση τη δυνατότητά της να υπερασπισθεί τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου;

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Μακρυπίδης Ανδρέας

Κουσελάς Δημήτρης

Πρωτόπαπας Χρήστος

Νιώτης Γρηγόρης

Καρχιμάκης Μιχάλης