Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αδιαφανείς προσλήψεις στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης;»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 11254/1512
Ημερομηνία Κατάθεσης: 30.05.06

Ερώτηση και Αιτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: «Αδιαφανείς προσλήψεις στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης;»

Κύριε Υπουργέ,

Τον Σεπτέμβριο του 2005 είχαμε διατυπώσει και με ερώτηση την έντονη ανησυχία μας για την μη ενδεδειγμένη διαδικασία που επέλεξε το Υπουργείο για την πρόσληψη στελεχών που θα ενίσχυαν τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, προκηρύσσοντας θέσεις 233 πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ, γενικώς, χωρίς κριτήρια και χωρίς μόρια. Μάλιστα, αυτό συνέβη ενώ ήταν γνωστό ότι τα ΚΠΑ χρειάζονταν εξειδικευμένα στελέχη κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών για να επιτελέσουν το έργο της εξατομικευμένης προσέγγισης και της συμβουλευτικής των ανέργων.

Είχαμε ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης να ακυρώσει την προκήρυξη, αλλά δεν το έπραξε. Προκειμένου δε να κατευνάσει την αντίδραση που προκάλεσε, ο προηγούμενος Υπουργός μας διαβεβαίωσε εγγράφως (επί λέξει) ότι δεν πρόκειται για εργασιακούς συμβούλους αλλά για άτομα που θα υποστηρίξουν το έργο των υπαρχόντων εργασιακών συμβούλων.

Εννέα μήνες μετά πληροφορούμαστε ότι με διαδικασίες το ίδιο θολές και συνοπτικές με εκείνες της προκήρυξης, επελέγησαν τελικά τα άτομα που θα προσληφθούν, αλλά και ότι αν και προφανώς οι επιτυχόντες δεν πληρούν τις επιστημονικές προϋποθέσεις (σύμφωνα και με την εκτίμηση του προηγούμενου Υπουργού Απασχόλησης), απασχολούνται σε καθήκοντα εργασιακού συμβούλου.

Για τους λόγους αυτούς,

Ερωταται ο Υπουργοσ:

  • Αληθεύει η πληροφορία ότι οι παραπάνω προσλήψεις γίνονται με πλήρη αδιαφάνεια από τη γραμματεία του διοικητή του ΟΑΕΔ, και όχι από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση των αποτελεσμάτων;

  • Έχει συνταχθεί πίνακας όσων ατόμων κατέθεσαν αίτηση με τα αντίστοιχα μόρια καθενός;

  • Πότε και πού αναρτήθηκαν οι πίνακες των επιτυχόντων ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι;

  • Βάσει ποιων κριτηρίων και με ποια διαδικασία επελέγησαν οι επιτυχόντες;

  • Πώς διαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε η «καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας» που υπήρξε προαπαιτούμενο στην προκήρυξη;

  • Αληθεύει ότι ανεξαρτήτως επιστημονικής εξειδίκευσης, οι πτυχιούχοι ΠΕ που προσλήφθηκαν εκτελούν τα ίδια καθήκοντα με τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους;

Και παρακαλουμε να μας κατατεθουν τα παρακατω εγγραφα:

  • Τον πίνακα των 443 επιτυχόντων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, με τα αντίστοιχα μόρια που συγκέντρωσαν.

  • Πίνακα των επιτυχόντων ΠΕ και ΤΕ με τις επιστημονικές ιδιότητές τους (πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ) και το πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

  • Πίνακα όλων των αιτούντων ΠΕ και ΤΕ με τις επιστημονικές ιδιότητές τους.

Αθήνα, 30/05/2006

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτες

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ