Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα υπαλλήλων πτυχιούχων εργοδηγών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 4110
Ημερ. κατάθεσης:
30-05-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκηση και Αποκέντρωσης

Θέμα: Αιτήματα υπαλλήλων πτυχιούχων εργοδηγών.

Σας διαβιβάζω την από 10-5-2006 Επιστολή με αιτήματα του Συλλόγου Εργοδηγών-Σχεδιαστών Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου .

Αθήνα, 30 Μαΐου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς