Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ο ΟΑΕΔ επεκτείνει την κομματικοποίηση και στα τοπικά προγράμματα απασχόλησης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 11171
Ημερομηνία Κατάθεσης: 29.05.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Ο ΟΑΕΔ επεκτείνει την κομματικοποίηση και στα τοπικά προγράμματα απασχόλησης

Κύριε Υπουργέ

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικού Χώρου και τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αγροτικού Χώρου απευθύνονται σε 33.000 ανέργους και χιλιάδες επιχειρήσεις, σε όλη την Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, κυρίαρχο, συντονιστικό ρόλο στα προγράμματα έχουν οι Δήμοι ή οι Νομαρχίες.

Για την επιλογή των ανέργων και των επιχειρήσεων και την ένταξή τους στα προγράμματα, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου ή της Νομαρχίας, εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ και εκπρόσωπος των κοινωνικών εταίρων, με βάση ΚΥΑ της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Αυτή η Επιτροπή η οποία εξασφάλιζε την διαφάνεια, την αντικειμενικότητα αλλά και τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για τις επιλογές ανέργων και επιχειρήσεων κάθε προγράμματος, φαίνεται ότι αποτελεί εμπόδιο για τη συνεχιζόμενη κυβερνητική πολιτική πελατειακών εξυπηρετήσεων μέσω ΟΑΕΔ, και έτσι επιλέγεται σήμερα η ανατροπή της.

Όπως ίσως γνωρίζετε, κ.Υπουργέ, ο ΟΑΕΔ απέστειλε εγκύκλιο με την οποία γνωστοποιεί ότι η επιλογή των ωφελουμένων από τα πιο πάνω προγράμματα εφεξής θα γίνεται μόνο από τον ΟΑΕΔ. Η εγκύκλιος φθάνει στο σημείο να προτείνει την ακύρωση της τοποθέτησης των ανέργων στις επιχειρήσεις αν δεν έχει πραγματοποιηθεί, έστω και αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής από τις Τριμελείς Επιτροπές, προαναγγέλλοντας ταυτοχρόνως τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης!

Η εν λόγω εγκύκλιος είναι προφανώς παράνομη εφόσον ανατρέπει ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση των τριμελών αυτών επιτροπών. Η διοίκηση του ΟΑΕΔ ίσως θα πρέπει να αντιληφθεί από ότι η προαναγγελία αλλαγής μιας ΚΥΑ σε εγκύκλιο δεν προσδίδει αναδρομική ισχύ στην τελευταία αλλά και δεν συνάδει με την έννοια της στοιχειωδώς χρηστής διοίκησης!

Η λήψη παράνομων και παράτυπων αποφάσεων στον ΟΑΕΔ, είναι δυστυχώς σύνηθες φαινόμενο, και παρά το ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει επισημανθεί και από τον Συνήγορο του Πολίτη, η ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης, ουδέν έπραξε, επί 26 μήνες για να επαναφέρει τη διοίκηση του ΟΑΕΔ στο δρόμο της μονιμότητας, αναλαμβάνοντας πλήρως την πολιτική ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις της!

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι και στα περιφερειακά προγράμματα στόχος του Υπουργείου και του ΟΑΕΔ παραμένει όχι η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια των δράσεων, αλλά η καθιέρωση νέας τυπικά διάτρητης και πολιτικά απαράδεκτής διαδικασίας που θα επιτρέψει τις γαλάζιες κομματικές επιλογές των «δικών μας» ανέργων και επιχειρήσεων.

Δεδομένου ότι η ουσιαστική αυτή αλλαγή στην διαδικασία:

 • ανατρέπει κάθε ασφαλιστική δικλείδα αντικειμενικής αξιολόγησης και επιτρέπει την εν λευκώ επιλογή, επεκτείνοντας την πολιτική σας επιλογή να κομματικοποιήσετε τα τοπικά προγράμματα απασχόλησης,

 • αποκλείει την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς εταίρους, για την συμμετοχή και αναβάθμιση του ρόλου των οποίων δυστυχώς μόνο στα λόγια κόπτεσθε,

 • αποτελεί πρωτοφανή διοικητική καινοτομία της κυβέρνησης να προηγείται η εγκύκλιος της υπουργικής απόφασης και μάλιστα να προαναγγέλλει την έκδοσή της,

 • προστίθεται στην σειρά των παράνομων και πολιτικά και ηθικά απαράδεκτων αποφάσεων, όπως των stage, των προσλήψεων στον υπαλληλων ΚΠΑ στον ΟΑΕΔ,

 • παραβιάζει προβλεπόμενες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας σε κίνδυνο την υλοποίηση των προγραμμάτων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Σχεδιάζει όντως να προβεί σε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης και να καταργήσει τις τριμελείς επιτροπές΄

  • Για ποιους λόγους αποκλείει την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς εταίρους από προγράμματα που τους αφορούν άμεσα;

  • Γιατί διακινδυνεύει την ματαίωση των προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

  • Ως πότε και μέχρι ποιου σημείου θα υποθάλπει την κομματική λειτουργία του ΟΑΕΔ, και το εκεί αναπτυσσόμενο γαλάζιο εμπόριο ελπίδας των νέων;

Αθήνα 25 Μαΐου 2006

οι ερωτώντες βουλευτές

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ