Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταψήφιση από τη χώρα μας της αναγραφής της χώρας προέλευσης στις ετικέτες του τυποποιημένου ελαιόλαδου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/2/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Αρ. πρωτ. 14550
Ημερομηνία Κατάθεσης :.17.02.2009
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΘΕΜΑ: Καταψήφιση από τη χώρα μας της αναγραφής της χώρας προέλευσης στις ετικέτες του τυποποιημένου ελαιόλαδου.

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, η χώρα μας δέχτηκε τα βέλη της Ιταλίας για τη στάση της στο θέμα της αναγραφής προέλευσης στις ετικέτες του τυποποιημένου ελαιόλαδου. Ειδικότερα, η Υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας κα Luca Zaia, υποστήριξε πως στις 4-2-2009 η μόνη χώρα που ψήφισε κατά της αναγραφής της χώρας προέλευσης ήταν η Ελλάδα, ενώ η Σουηδία απείχε από την ψηφοφορία.  

Επειδή η συγκεκριμένη στάση της χώρας μας είναι τουλάχιστον ακατανόητη, αφού η μέχρι σήμερα ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία προέβλεπε μόνο την προαιρετική αναγραφή της χώρας προέλευσης,

Επειδή, αντίθετα, ο νέος Κανονισμός, όπως διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε μετά από επίμονες πιέσεις και των Ιταλών, που έχουν ανάλογα συμφέροντα με τα δικά μας και θα ισχύσει από την 1-7-2009, καθιστά την αναγραφή υποχρεωτική και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ελαιοκαλλιεργητών για την προβολή της εγχώριας παραγωγής και την αποτροπή προσμείξεων με ξένα, κατώτερης ποιότητας, ελαιόλαδα,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-          Αληθεύει ότι η Ελλάδα καταψήφισε τον νέο Κανονισμό για την αναγραφή της χώρας προέλευσης;

-          Αν ναι, με ποιο σκεπτικό η αντιπροσωπεία μας υιοθέτησε αυτή τη στάση και πως θεωρεί ότι με αυτήν υπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα;

-          Η ανάκληση, τον Αύγουστο του 2008, της Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης, σχετίζεται με αυτή τη στάση της εθνικής αντιπροσωπείας;     

  
 
Ο βουλευτής
 

 

    Δημήτρης Κουσελάς