Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 68
Ημερομηνία Κατάθεσης: 26.05.06

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ
                                         -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΑΣΙΑΚΟ

ΘΕΜΑ: «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος»

Με την πολιτική που ακολουθεί και υλοποιεί η σημερινή Διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας (Α.Τ.Ε.) ζημιώνει το πιστωτικό ίδρυμα και υποθηκεύει το μέλλον του.

Τα στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα της Τράπεζας για τη χρήση του 2005 είναι αποκαλυπτικά και καταδεικνύουν ότι η εικόνα της ‘‘χρηματοοικονομικής εξυγίανσης’’ που προβάλλεται, στηρίζεται σε λογιστικές αλχημείες και δημιουργική λογιστική.

Αποδεικνύεται ότι η σημερινή Διοίκηση αντί να ασχοληθεί με την αναδιοργάνωση, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του πιστωτικού ιδρύματος στο νέο τραπεζικό περιβάλλον, επιδίδεται σ’ έναν αγώνα εξόντωσης των πολιτικών της αντιπάλων, με αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα:

Με λογιστικά τρυκ εμφανίζονται κέρδη για τη χρήση του 2005 (τα καθαρά κέρδη της τράπεζας- προ φόρων -για τη χρήση του 2005 εμφανίζονται να έχουν ανέλθει σε 112.350.000 ευρώ), προκειμένου:

  • να προχωρήσει πλέον απρόσκοπτα η πώληση πακέτου μετοχών,

  • να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους, προς όφελος του μεγαλομετόχου δημοσίου για την κάλυψη της ‘‘μαύρης τρύπας’’ του προϋπολογισμού, που έχει δημιουργήσει η Κυβέρνηση της Ν.Δ.

Ειδικότερα:

  • Με λογιστικές αλχημείες αυξήθηκαν τα έσοδα από τόκους το 2005.

  • Μετατοπίσθηκαν προβλέψεις ύψους 450 εκ. ευρώ από το 2005 στο 2003, ώστε να ‘‘ωραιοποιηθούν’’ τα αποτελέσματα των χρήσεων από το 2004 και μετά.

  • Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ελέγχου της χρήσης 2004, η πρόβλεψη για επισφαλή δάνεια θα έπρεπε να ανέρχεται σε 1.800 εκ. ευρώ, ωστόσο στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2005, το συγκριτικό ποσό για τη χρήση του 2004 είναι 2.163 εκ. ευρώ.

  • Εγγράφηκαν προβλέψεις, για όλα τα υπόλοιπα δανείων, μόλις 120 εκ. ευρώ (1% του υπολοίπου δανείων), αφού σκανδαλωδώς θεωρήθηκαν ως κανονικά δάνεια και εκείνα που ενημεροποιήθηκαν στα πλαίσια των ρυθμίσεων για τα πανωτόκια.

  • Υπερεκτιμήθηκε η αξία περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, κλπ.).

  • Υποεκτιμήθηκε ο φόρος για τη χρήση του 2005.

  • Τέλος, ερωτηματικά προκύπτουν με τη μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1.380 εκ. ευρώ.

Η ανάπτυξη της Τράπεζας είναι ανύπαρκτη, με το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου δανείων το 2005 να παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2004 (14.400.000 € περίπου).

Με εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δανείων έμειναν στάσιμες ή μειώνονται σε επικίνδυνο βαθμό.

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για τη σύνθεση και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων:

(α). Ποσό χορηγήσεων ύψους 1.500 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 15% των χορηγήσεων της τράπεζας, είναι σε καθυστέρηση πέραν των 6 μηνών.

(β). Τα ρυθμισμένα δάνεια της τράπεζας υπερβαίνουν το 1,6 δις ευρώ (ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των χορηγήσεων της τράπεζας), με το 40% των ρυθμισμένων αυτών δανείων (650 εκ. ευρώ) να είναι σε καθυστέρηση για πάνω από έξι (6) μήνες.

(γ). Μεγάλο ποσό, επίσης, από τα περίπου 850 εκατ. ευρώ, που αποτελούν κεφάλαια κίνησης, είναι σε καθυστέρηση πέραν των 6 μηνών.

Καμία προσπάθεια και καμία ενέργεια δεν έγινε τα τελευταία δύο χρόνια, προκειμένου να προσαρμοσθεί η Τράπεζα στο νέο τραπεζικό περιβάλλον.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. και η σημερινή διοίκηση της Α.Τ.Ε. δεν αντιμετωπίζουν με την πρέπουσα υπευθυνότητα και σοβαρότητα την πορεία και τη θέση της Τράπεζας στον τραπεζικό ανταγωνισμό.

Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία σοβαρή ενέργεια ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της τράπεζας.

Οπισθοδρόμηση, εμπάθεια και άκρατη κομματικοποίηση είναι τα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στην αντίληψη και τις πρακτικές της σημερινής διοίκησης για τη διαχείριση του προσωπικού.

Συνεχείς είναι οι αντιδικίες της Α.Τ.Ε. με στελέχη της στα ποινικά και αστικά δικαστήρια, με συνέπεια, πέρα από τη διάρρηξη της ψυχικής ενότητας της διοίκησης με μέρος του προσωπικού, τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας και τη συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς τόσο για το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, όσο και για το σύνολο των εταιρειών του ομίλου.

Κατόπιν αυτών Επερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  • Για τη σκοπιμότητα να στηριχθεί η δήθεν ‘‘χρηματοοικονομική εξυγίανση’’ της Αγροτικής Τράπεζας σε λογιστικές αλχημείες, που είναι σε βάρος των συμφερόντων και υποθηκεύουν το μέλλον του πιστωτικού ιδρύματος.

  • Για τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της Α.Τ.Ε., συνέπεια της αναποτελεσματικότητας και της πολιτικής που ακολουθεί η σημερινή διοίκησή της.

  • Για την ανυπαρξία προσπαθειών εκσυγχρονισμού της Α.Τ.Ε. και προσαρμογής της στο νέο τραπεζικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη του πιστωτικού ιδρύματος να είναι ανύπαρκτη.

  • Για την άκρατη κομματικοποίηση που επικρατεί στις επιλογές της σημερινής διοίκησης όσον αφορά τη διαχείριση προσωπικού και για το ότι έχει επιδοθεί σ’ έναν αγώνα εξόντωσης των πολιτικών της αντιπάλων, με αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος της Τράπεζας.

    

Αθήνα 26-5-2006

Οι επερωτώντες Βουλευτές

Παπανδρέου Βάσω

Μακρυπίδης Ανδρέας

Γερανίδης Βασίλης

Χριστοδουλάκης Νίκος

Φλωρίδης Γεώργιος

Γεωργακόπουλος Δημήτρης

Διαμαντίδης Γιάννης

Λωτίδης Λάζαρος

Χωρέμης Τάσος

Κουσελάς Δημήτρης

Ανδρουλάκης Δημήτρης

Πιπεργιάς Δημήτρης

Βλατής Γιάννης

Γείτονας Κώστας

Ακριβάκης Αλέξανδρος

Ανωμερίτης Γιώργος

Βρεττός Κωνσταντίνος

Βερελής Χρίστος

Καΐσερλης Κώστας

Κατσιλιέρης Πέτρος

Ματζαπετάκης Στέλιος

Μπένος Σταύρος

Παπαγεωργίου Θανάσης

Τσακλίδης Γιάννης

Φούρας Ανδρέας

Σπηλιόπουλος Κώστας

Πρωτόπαπας Χρήστος

Αργύρης Ευάγγελος

Ζήση Ροδούλα