Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χορήγηση Η/Υ σε αριστούχους μαθητές στο Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 11036
Ημερ. Κατάθεσης:
23-05-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Χορήγηση Η/Υ σε αριστούχους μαθητές στο Ν. Μεσσηνίας.

Προεκλογικά, ο κ. Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα διασφάλιζε, σε όλα τα σχολεία της χώρας, έναν Η/Υ για κάθε μαθητή, προκειμένου να έχουν όλοι οι μαθητές της χώρας μας πρόσβαση στην Πληροφορική, που αποτελεί πλέον απαραίτητη γνώση και εφόδιο για την εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη μετέπειτα επιτυχή πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Στην πορεία, ο κ. Πρωθυπουργός εξήγγειλε τη χορήγηση, δωρεάν, ενός Η/Υ σε κάθε αριστούχο.

Επειδή, κατά πληροφορίες μου, η υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας έχει σοβαρά καθυστερήσει και έχει μέχρι σήμερα γίνει πράξη μόνο σε τρεις (3) νομούς της χώρας,

Επειδή και στο νομό Μεσσηνίας υπάρχουν αριστούχοι μαθητές, που μπορούν και πρέπει να επωφεληθούν της συγκεκριμένης παροχής,

Επειδή στην περιφέρεια και ειδικότερα στο Ν. Μεσσηνίας υπάρχουν ακόμα ελλείψεις στις υποδομές Πληροφορικής στα σχολεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μειονεκτικοί όροι πρόσβασης των αντίστοιχων μαθητών σε μια σύγχρονη και απαραίτητη για το μέλλον τους γνώση,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

    • Ποια είναι σήμερα η σχέση αριθμού εγκατεστημένων Η/Υ στα σχολεία ανά μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο;

    • Πόσοι Η/Υ αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν στα σχολεία της Μεσσηνίας με έγκριση της Κυβέρνησης κατά την τελευταία διετία;

    • Πόσοι αριστούχοι μαθητές έλαβαν δωρεάν Η/Υ στη Μεσσηνία, σε υλοποίηση των αντίστοιχων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού;

Αθήνα, 23 Μαΐου 2006  

                                                                                                                       Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς