Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαμαρτυρία ειδικευόμενων ιατρών στη παθολογική κλινική του Γ.Ν. Κυπαρισσίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10951
Ημερ. Κατάθεσης:
22-05-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα: Διαμαρτυρία ειδικευόμενων ιατρών στη παθολογική κλινική του Γ.Ν. Κυπαρισσίας

Οι ειδικευόμενοι ιατροί της παθολογικής κλινικής του Γ.Ν. Κυπαρισσίας διαμαρτύρονται έντονα για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής των πραγματοποιούμενων εφημεριών τους.

Συγκεκριμένα, δεδουλευμένες εφημερίες μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτες. Επί πλέον, οι εν λόγω εφημερίες δεν καλύπτονται πάντα και από ειδικευμένο παθολόγο, με αποτέλεσμα, σοβαρές περιπτώσεις, να μην μπορούν να αντιμετωπισθούν, μόνο από ειδικευόμενους ιατρούς, με δυσάρεστα αποτελέσματα για την υγεία των ασθενών.

Κατόπιν των ανωτέρω.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Προτίθεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να δοθεί η σχετική εντολή καταβολής των δεδουλευμένων εφημεριών στους ειδικευόμενους ιατρούς της παθολογικής κλινικής του Γ.Ν. Κυπαρισσίας ;

    • Είναι στις προτεραιότητες του να μεριμνήσει για την παρουσία ειδικευόμενου παθολόγου στις εφημερίες ώστε να αντιμετωπίζονται σοβαρά περιστατικά και να αναβαθμίζεται η ποιότητα της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών στη Περιφέρεια ;

      Αθήνα, 22 Μαΐου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς