Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ενεργοποίηση κοινοτικού Κανονισμού για βιοκαλλιεργητές και οργανώσεις βιοκαλλιεργητών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10687
Ημερ. Κατάθεσης:
15-05-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: Ενεργοποίηση κοινοτικού Κανονισμού για βιοκαλλιεργητές και οργανώσεις βιοκαλλιεργητών.

‘Όπως είναι γνωστό, στο νέο κοινοτικό Κανονισμό που αφορά στους βιοκαλλιεργητές, προβλέπεται πλήρης κάλυψη, με κοινοτικά κονδύλια, του κόστους πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιδότηση των βιοκαλλιεργητών κατά 100% για 5 χρόνια και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ ανά έτος, για την κάλυψη:

  • δαπανών πιστοποίησης

  • πληρωμής Γεωπόνου -συμβούλου

  • εδαφολογικών κ.λ.π. αναλύσεων.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επιδότησης των οργανώσεων των βιοκαλλιεργητών κατά 80% για την προβολή των προϊόντων τους (οργάνωση εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, διαφήμιση με χρήση των διαφόρων μέσων επικοινωνίας, διαφήμιση στα σημεία πώλησης, λ.χ. γευστικές δοκιμές κ.α.)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό επιλέξιμες θα είναι οι δραστηριότητες ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης που προορίζονται να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράζουν βιολογικά προϊόντα.

Επειδή ο ανταγωνισμός των γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης είναι ιδιαίτερα έντονος,

Επειδή η βιολογική γεωργία είναι το μοναδικό μοντέλο παραγωγής που αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά και τα διατροφικά αδιέξοδα,

Επειδή είναι αδήριτη η ανάγκη προβολής και προώθησης των προϊόντων μας,

Επειδή, τέλος, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο της πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Γιατί δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμα τον Κοινοτικό Κανονισμό για τους βιοκαλλιεργητές και τις οργανώσεις βιοκαλλιεργητών ;

  • Πότε προβλέπεται να προωθήσει ΚΥΑ για να αξιοποιηθεί ο εν λόγω Κανονισμός προς όφελος των βιοκαλλιεργητών, των καταναλωτών και της αναγκαίας προώθησης της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας;

   Αθήνα, 15 Μαϊου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς