Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, για το χωροταξικό σχεδιασμό τής χώρας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 10363
Ημερομηνία Κατάθεσης: 04.05.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

Επειδή επανειλημμένα ο κ. υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, αλλά και ο κ. Πρωθυπουργός αναφέρουν ότι «δεν βρήκαν τίποτα», σε σχέση με το χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, καταθέσαμε την από 6-10-2005 (Α.Π. 3126/776) Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων στη Βουλή, στην οποία απάντησε ο κ. Σουφλιάς με το υπ/αριθμ. Α.Π. 3594Β/26-10-2005 έγγραφό του.

Με το έγγραφο αυτό κατατίθεται στη Βουλή μια σειρά μελετών και επιβεβαιώνεται η ύπαρξη άλλων μελετών και θεσμοθετημένων σχεδίων που είναι τα εξής:

· Το Γενικό Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού

· Τα 12 Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού που είναι σε ισχύ σήμερα,και συντάχθηκαν με βάση το Γενικό πλαίσιο

· Τα Ειδικά Χωροταξικά του Παράκτιου Χώρου και των Ορεινών Όγκων

· Tο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου Αττικής

· Τριάντα έξι Ειδικές Χωροταξικές μελέτες (Περίοδος 1985-2004)

· Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Όμως, στις 7-3-06, γιορτάζοντας τη δεύτερη Επέτειο της ΝΔ ο κ.Σουφλιάς, αισθάνεται την ανάγκη να γράψει σε Δελτίο Τύπου, μεταξύ πλήθους ανακριβειών και τα εξής: «Ο χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας που καθυστερούσε επί 20 χρόνια, σήμερα γίνεται πραγματικότητα......Επισημαίνουμε ότι δεν παραλάβαμε καμία μελέτη για το χωροταξικό σχεδιασμό,πλήν μιας έκθεσης για το εθνικό χωροταξικό σχέδιο».

Επειδή η ανυπαρξία χωροταξικής πολιτικής και η αδυναμία παραγωγής έργου από τη σημερινή κυβέρνηση δεν μπορούν να καλύπτονται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα, και από απελπισμένες προσπάθειες μηδενισμού του έργου των προηγούμενων κυβερνήσεων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί αρνείται να δώσει στον τύπο την πραγματική εικόνα του σχεδιασμού που παρέλαβε και εάν η απόκρυψη της πραγματικότητας αποτελεί πράξη πολιτικού πολιτισμού.

2) Γιατί δεν συνεχίζει το σχεδιασμό που παρέλαβε , αλλά τον αποκρύπτει και ξεκινάει από μηδενική βάση προκηρύσσοντας νέες μελέτες.

3) Γιατί δηλώνει ανακριβώς στους πολίτες, ότι μετά το πέρας των μελετών που γίνονται σε αντικατάσταση ήδη υφισταμένων, κάθε πολίτης και κάθε επενδυτής θα γνωρίζει τι μπορεί να κατασκευάζει σε κάθε περιοχή εν γνώσει της ανακρίβειας του ισχυρισμού του;

4) Γιατί δεν ολοκλήρωσε τις μελέτες χρήσεων γης (Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ), που είχε αναθέσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί σταμάτησε την ανάθεση πολλών άλλων, που ήταν σε εξέλιξη, παρότι γνώριζε ότι μόνον με τη θεσμοθέτηση αυτών των μελετών ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός και μόνον τότε θα γνωρίζει πραγματικά ο πολίτης σε ποια περιοχή θα μπορεί να κατασκευάσει το σπίτι του ή να εγκαταστήσει την όποια επένδυσή του. Πότε συγκεκριμένα θα ισχύσει αυτό;

5) Γιατί δεν λειτουργεί το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού;

6) Γιατί δεν συγκροτήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και η βάση δεδομένων που πειραματικά λειτουργούσε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ ;

7) Γιατί απέσυρε τον εκπρόσωπό του από τη Διϋπουργική Ομάδα για το Παρατηρητήριο Χωροταξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού ως ESPON;

8) Γιατί παρότι έχουν περάσει περισσότερο από δύο χρόνια δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες εκθέσεις των θεσμοθετημένων περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού για να συζητηθούν στα περιφερειακά συμβούλια;

9) Γιατί σταμάτησε το Σχέδιο Αναμόρφωσης του Π.Δ. για την κωδικοποίηση των χρήσεων γης που είχε ετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση;

10) Γιατί δεν λειτούργησε η Ειδική Υπηρεσία Πολεοδομικών Μελετών που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση;

11) Γιατί δεν αναφέρει στον απολογισμό του, ότι το μοναδικό νέο έργο που εμφανίζει , η ηλεκτρονική καταγραφή των παραδοσιακών κτισμάτων, είναι το παραδοτέο μιας μελέτης που είχε αναθέσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ