Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δημιουργία πιστοποιημένου εργαστηρίου ελαιολάδου στη Μεσσηνία.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10263
Ημερ. Κατάθεσης: 03-05-0
6

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: Δημιουργία πιστοποιημένου εργαστηρίου ελαιολάδου στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πρόσφατες εξαγγελίες του κ. Υπουργού, στο πλαίσιο της ανάδειξης του 2006 ως έτους ελαιολάδου, προβλέπεται να δημιουργηθούν, πέραν του κεντρικού και πιστοποιημένου από το Διεθνές Συμβούλιο ελαιολάδου εργαστηρίου που λειτουργεί στην Αθήνα, τρία νέα εργαστήρια διεθνούς πιστοποίησης για το ελαιόλαδο, ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη και ένα στη Λέσβο.

Επειδή ο Νομός Μεσσηνίας είναι ο πιο σημαντικός ελαιοπαραγωγικός νομός της Πελοποννήσου, με ποιοτική και διεθνώς αναγνωρισμένη παραγωγή,

Επειδή η παραγωγή ελαιολάδου είναι η σημαντικότερη παραγωγική δραστηριότητα του νομού μας, που απαιτείται και να προβληθεί και να επωφεληθεί από κατάλληλες υποδομές, όπως το συγκεκριμένο εργαστήριο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Προτίθεται να ιδρύσει στο Νομό Μεσσηνίας το διεθνώς πιστοποιημένο εργαστήριο ελαιολάδου που προβλέπεται για την Πελοπόννησο ;

    • Εάν ναι, με ποιους πόρους – υποδομές και με τι χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να λειτουργήσει το εργαστήριο αυτό ;

      Αθήνα, 3 Μαϊου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς