Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Θεραπευτικό πρόγραμμα «Διαδρομή» στο Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/5/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 3719
Ημερ. κατάθεσης:
03-05-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
                                         Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Θεραπευτικό πρόγραμμα «Διαδρομή» στο Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 14-4-2006 Δελτίο Τύπου – επιστολή διαμαρτυρίας του προσωπικού του θεραπευτικού προγράμματος «Διαδρομή» που εδώ και χρόνια λειτουργεί με επιτυχία στο Ν. Μεσσηνίας.

Παρακαλώ να δείτε θετικά και να μεριμνήσετε άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που θέτει με το ως άνω έγγραφό του το προσωπικό της θεραπευτικής κοινότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος, που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 60 μέλη, στο πλαίσιο των κανονισμών του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Αθήνα, 03 Μαίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς