Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Η σχεδιαζόμενη από την Κυβέρνηση δημιουργία 5 υπερπεριφερειών και 13 Α.Ε. για το Δ’ ΚΠΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10002
Ημερ. Κατάθεσης:
14-04-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Η σχεδιαζόμενη από την Κυβέρνηση δημιουργία 5 υπερπεριφερειών και 13 Α.Ε. για το Δ’ ΚΠΣ

Σύμφωνα με τις κατά καιρούς εξαγγελίες της Κυβέρνησης, είναι στις προθέσεις της να δημιουργήσει 5 διαχειριστικές “αναπτυξιακές περιφέρειες” και 13 «αναπτυξιακούς Οργανισμούς» με τη μορφή Α.Ε. στις υπερπεριφέρειες αυτές, με σκοπό τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων του Δ ΚΠΣ.

Από όσα μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, αναμένεται όλα τα κοινοτικά προγράμματα να περάσουν στη διαχείριση αυτών των νέων σχημάτων, ενώ στην ευρύτερη υπερπεριφέρεια στην οποία σχεδιάζεται να ενταχθεί ο Νομός Μεσσηνίας, θα περιλαμβάνονται ολόκληρη η Πελοπόννησος, η Αιτωλοακαρνανία και τα νησιά του Ιονίου.

Επειδή υπάρχει εύλογη ανησυχία των φορέων και των πολιτών της Μεσσηνίας ότι τα σχήματα αυτά όχι μόνο δεν διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή, αντίθετα θα περιορίσουν τις αρμοδιότητες των Ν.Α, των δήμων και των τοπικών κοινωνιών να προγραμματίζουν τα απαιτούμενα για τον τόπο τους έργα και δράσεις,

Επειδή υπάρχουν εύλογα ερωτηματικά κατά πόσον η συγκρότηση των υπερπεριφερειών και των διαχειριστικών ΑΕ θα συμβάλει στη σύγκλιση των αναπτυξιακών επιδόσεων και δεν θα οδηγήσει σε παραπέρα αποκλίσεις, σε βάρος των φτωχότερων περιφερειών και νομών (όπως η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Ν. Μεσσηνίας) που θα ενταχθούν σε αυτές,

Επειδή, τέλος, διατυπώνονται ενστάσεις ότι με τα σχήματα αυτά, αντί να ενισχυθεί η ανάπτυξη των φτωχότερων νομών και των περιοχών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και να προαχθεί η αποκέντρωση των αναπτυξιακών αποφάσεων και σχεδιασμών,

  • θα ευνοηθούν περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ υψηλότερο του κοινοτικού στόχου,

    • θα ενισχυθεί η υπερσυγκέντρωση και ο κεντρικός κρατικός έλεγχος της αξιοποίησης των προγραμμάτων και των κονδυλίων του Δ’ ΚΠΣ,

    • θα υποβαθμιστεί η συμμετοχή των τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων που άμεσα τους αφορούν, σε αντίθεση με όσα προεκλογικά εξήγγειλε ο ίδιος ο κ. Καραμανλής στην ομιλία του στην Καλαμάτα ότι «Συγκροτούμε … Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Περιφέρειας με τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, των Τοπικών Επιμελητηρίων και των Παραγωγικών Δυνάμεων»,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Με ποια λογική, με τι σύνθεση και με ποιες ακριβώς αρμοδιότητες προτείνονται από την Κυβέρνηση οι 5 υπερπεριφέρειες και οι 13 αναπτυξιακές Α.Ε του Δ’ ΚΠΣ;

  • Τι μέτρα έχει λάβει και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μην υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στην ισόρροπη ανάπτυξη και στη δίκαιη κατανομή των δράσεων, των κονδυλίων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υφιστάμενων σήμερα Περιφερειών, Νομών και ΟΤΑ ;

    Αθήνα, 14 Απριλίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς