Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση του χαρακτηρισμού Π.Ο.Π. του ελαιολάδου Καλαμάτας στο σύνολο του Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9907
Ημερ. Κατάθεσης:
13-04-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Επέκταση του χαρακτηρισμού Π.Ο.Π. του ελαιολάδου Καλαμάτας στο σύνολο του Νομού Μεσσηνίας.

Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής ‘Ενδειξης (Π.Γ.Ε) διακρίνονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου παραγωγής ή και του τρόπου παρασκευής τους.

Επειδή οι εθνικές πρακτικές στην εφαρμογή του συστήματος των Π.Ο.Π. ήταν ανόμοιες, κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση του Κανονισμού ΕΟΚ 2081/92, ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ τους και μεγαλύτερη αξιοπιστία αυτών των προϊόντων για τους καταναλωτές. Επίσης, ο Κανονισμός αυτός στοχεύει στη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και στην ενδυνάμωση της αγροτικής οικονομίας, δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα

· Καλύτερης επιλογής των καταναλωτών ανάμεσα σε ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα

· Μεγαλύτερης αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων

· Προστασίας των γεωργικών προϊόντων που διακρίνονται για την καταγωγή τους

· Προώθησης προϊόντων επώνυμων και με ταυτότητα.

Οι κατοχυρωμένες ονομασίες Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε προστατεύονται σε διεθνές επίπεδο από αντιποίηση, απομίμηση, υπαινιγμό, ψευδή ένδειξη και γενικότερα από οποιαδήποτε πρακτική παραπλάνησης του καταναλωτή.

Το Μεσσηνιακό ελαιόλαδο είναι παγκόσμια γνωστό για την άριστη ποιότητά του και για τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, όμως από ατυχείς χειρισμούς έχει χαρακτηρισμό Π.Ο.Π. μόνο το ελαιόλαδο που προέρχεται από την τέως επαρχία Καλαμάτας (Π.Ο.Π Καλαμάτας), το οποίο αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικά παραγόμενης ποσότητας ελαιολάδου στο νομό Μεσσηνίας.

Επειδή τα προϊόντα Π.Ο.Π – Π.Γ.Ε είναι επώνυμα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά,

Επειδή το ελαιόλαδο Π.Ο.Π Καλαμάτας είναι φημισμένο διεθνώς,

Επειδή τα Π.Ο.Π ελαιολάδου τυγχάνουν και επιπλέον ενίσχυσης κατά 65 ευρώ/στρέμμα

Επειδή η επέκταση του Π.Ο.Π Καλαμάτας σε ολόκληρο το νομό είναι καθολική απαίτηση των ελαιοπαραγωγών της Μεσσηνίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Εχει κατατεθεί σχετικός φάκελος για επέκταση του Π.Ο.Π. Καλαμάτας σε ολόκληρο το Νομό Μεσσηνίας από την Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας ;

    • Τι ενέργειες έχει κάνει προκειμένου να προωθηθεί στην Ε.Ε και να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των Μεσσήνιων ελαιοπαραγωγών, προς όφελος και των ιδίων και της τοπικής παραγωγής, αλλά και της εθνικής μας οικονομίας συνολικότερα;

Αθήνα, 13 Απριλίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς