Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «”Διεθνές” ρουσφέτι με “γαλάζια” σφραγίδα,μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξηςτων Ηνωμένων Εθνών»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 9883/1396
Ημερομηνία Κατάθεσης: 12.04.06

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

 

ΘEMA: «”Διεθνές” ρουσφέτι με “γαλάζια” σφραγίδα,μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξηςτων Ηνωμένων Εθνών»

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», στο φύλλο της 9 Απριλίου 2006, η «γαλάζια αξιοκρατία» έκανε και πάλι το «θαύμα» της. Αυτή τη φορά, στο Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας (ITPO) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO, United Nations Industrial Development Organization) στην Αθήνα.

 

Όπως είναι γνωστό, η δραστηριότητα του παραπάνω γραφείου αποσκοπεί στην παροχή τεχνογνωσίας και πληροφοριών σε θέματα επενδύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών – σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις - για την δημιουργία επιτυχημένων μικτών ελληνικών επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες και με μεταβατικές οικονομίες χώρες. Παρόμοια γραφεία προώθησης επενδύσεων του UNIDO, υπάρχουν σε άλλες 18 χώρες.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας του UNIDO ITPO στην Αθήνα, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του UNIDO Βιέννης, ενώ η χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας του, γίνεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αφού είναι συνήθης πρακτική οι δαπάνες της λειτουργίας των Ηνωμένων Εθνών να εξασφαλίζονται από τις αναλογικές εισφορές των κρατών-μελών του.

 

Καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του γραφείου UNIDO ITPO Αθηνών το 1992, αλλά και όλα τα μετέπειτα χρόνια, μέχρι τις 31.12.2005, είχε ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής Διευθυντής του, κ. Ηλίας Αντωνακάκης, ανώτατο στέλεχος του ΟΗΕ, με μεγάλη εμπειρία. Λόγω μάλιστα τις επιτυχούς μακρόχρονης θητείας του, το UNIDO, μέσω της αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του Οργανισμού, το Μάρτιο του 2004 τον προτείνει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να αναλάβει Διευθυντής του παραπάνω Γραφείου.

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας όμως, απέρριψε την πρόταση του διεθνούς οργανισμού και αντιπρότεινε τον Ιωάννη Καρμοκόλια, υπάλληλο στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ο διορισθείς, ήδη από τον Νοέμβριο του 2004, Διευθυντής του γραφείου UNIDO ITPO Αθηνών Ιωάννης Καρμοκόλιας, δεν αναπτύσσει καμία δραστηριότητα, ενώ φαίνεται να σπαταλά τους πόρους του γραφείου σε πολυδάπανες και άσκοπες αποστολές (έως και 20 ημερών!) στην Λευκορωσία.

 

Πρέπει να τονισθεί εδώ ότι, η πρόσφατη αξιολόγηση της δραστηριότητας του γραφείου UNIDO ITPO Αθηνών (Οκτώβριος 2005), ήταν θετική, με αναφορά του ονόματος του κ. Ηλία Αντωνακάκη στη συμβολή της επιτυχούς λειτουργίας του Γραφείου. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει συνεντεύξεις, από την ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης του UNIDO, με έλληνες επιχειρηματίες και άλλους παράγοντες της ελληνικής διοίκησης, οι οποίοι εμπλέκονται στην δραστηριότητα του Γραφείου. Ως αποτέλεσμα της θετικής αξιολόγησης, προτάθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του Γραφείου για άλλα τρία χρόνια.

 

Χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά ή να έχει συζητηθεί το θέμα της διοικητικής αναδιάρθρωσης του γραφείου UNIDO ITPO Αθηνών, η Κυβέρνηση, τον Νοέμβριο του 2005, προτείνει στον UNIDO την κατάργηση της θέσης του αναπληρωτή Διευθυντή, αποσκοπώντας στην εκπαραθύρωση του κ. Ηλία Αντωνακάκη από την υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, τον ίδιο μήνα, ανακοινώθηκε στον παραπάνω ότι το συμβόλαιό του δεν ανανεώνεται λόγω κατάργησης της θέσης. Με την πληροφόρηση της εκδίωξής του, αυτοβούλως, επιχειρηματίες διαμαρτυρήθηκαν στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, εξαίροντας την χρησιμότητά του και την συνδρομή του - λόγω της θετικής και επί 13,5 χρόνια αδιάλειπτης συνεργασίας μαζί τους, σε επενδύσεις τις οποίες είχε προωθήσει σε Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κίνα και άλλες χώρες - αλλά δεν κατέστη δυνατόν να ανατρέψουν την απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας.

 

Η συσσωρευμένη προσπάθεια και η εμπειρία του κ. Ηλία Αντωνακάκη εξανεμίζονται, η λειτουργία του Γραφείου υποβαθμίζεται και αδρανοποιείται.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

 • Ποιο ήταν το σκεπτικό το οποίο «επέβαλε» την αναιτιολόγητη και χωρίς επιχειρησιακά κριτήρια εκδίωξη του κ. Ηλία Αντωνακάκη - με πρόσχημα την κατάργηση της θέσης του αναπληρωτή Διευθυντή του γραφείου UNIDO ITPO Αθηνών που κατείχε – ενέργεια που δείχνει ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να εξυπηρετήσει «γαλάζια» κομματικά συμφέροντα, δεν σέβεται τους θεσμούς, ακόμη και εκείνον των Ηνωμένων Εθνών, επιβάλλοντάς του μεθοδευμένες διοικητικές ρυθμίσεις;

 • Ποια είναι η δραστηριότητα του γραφείου UNIDO ITPO Αθηνών, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διευθυντή του, κ. Ιωάννη Καρμοκόλια; Παρακαλούμε να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες και τις δαπάνες του κ. Ι. Καρμοκόλια (ταξίδια με αριθμό ημερών και δαπάνες για το καθένα, επαφές, αποτελέσματα ενεργειών, κλπ.), από τον Νοέμβριο του 2004 και μετά.

 • Πως δικαιολογείται η αύξηση του προϋπολογισμού του γραφείου UNIDO ITPO Αθηνών από 589.000 Ευρώ για το 2005, σε 748.000 Ευρώ για το 2006; Παρακαλούμε να κατατεθεί στη Βουλή αναλυτικά ο προϋπολογισμός του γραφείου για καθένα από τα έτη 2004, 2005 και 2006.

 • Παρακαλούμε να κατατεθεί στη Βουλή η τελευταία έκθεση αξιολόγησης (Οκτώβριος 2005) της δραστηριότητας του γραφείου UNIDO ITPO Αθηνών.

  Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

  Ανδρέας Μακρυπίδης

  Πέτρος Κατσιλιέρης

  Δημήτρης Κουσελάς

  Θανάσης Παπαγεωργίου

  Γιώργος Ανωμερίτης

  Γρηγόρης Νιώτης

  Μιχάλης Καρχιμάκης

  Μάνος Φραγκιαδουλάκης