Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Παλινωδίες με το καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών - πελατών»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 4810
Ημερομηνία Κατάθεσης: 11.04.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Παλινωδίες με το καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών - πελατών»

Η προχειρότητα και αναποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης της Ν.Δ. στην άσκηση της φορολογικής πολιτικής επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά με τις παλινωδίες της στο καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών - πελατών.

Συγκεκριμένα:

Με το Ν. 3296/2004 (άρθρο 20, παρ.9) και με ημερομηνία εφαρμογής το έτος 2005, κατήργησε τη ρύθμιση, που ίσχυε για το έτος 2004 και αρχικά για το έτος 2005, της υποχρέωσης υποβολής στις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών - πελατών μόνο των συναλλαγών (από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών) που η αξία τους υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Το μέτρο αιτιολογήθηκε με την επισήμανση για: «αποτελεσματικότερη διασταύρωση και σύγκριση των στοιχείων που υποβάλλονται και για τον περιορισμό της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων».

Με τις ΠΟΛ. 1114/18.8.2005 και 1157/28.12.2005 επεκτάθηκε η υποχρέωση υποβολής στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της συνολικής αξίας των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και των δαπανών για Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., κοινόχρηστα κλπ. για τις συναλλαγές κατά το έτος 2005.

Με τις ρυθμίσεις αυτές θεσπίσθηκε η υποχρέωση καταγραφής συναλλαγών πολύ χαμηλής αξίας, ακόμη και ενός ευρώ, με αποτέλεσμα:

να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα σε επιτηδευματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν μηχανογράφηση,

να επωμιστούν σημαντικό οικονομικό κόστος χιλιάδες επιχειρήσεις λόγω της αναγκαιότητας αναβάθμισης των μηχανογραφικών και πληροφοριακών τους συστημάτων,

να σπαταληθούν εκατοντάδες ανθρωποώρες στην καταγραφή των στοιχείων (τιμολόγια και αποδείξεις χαμηλής αξίας).

Με νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ΠΟΛ. 1056/5.4.2006) και ενώ πέρασαν τρεις μήνες (από τον Δεκέμβριο του 2005) προετοιμασιών από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με σημαντικό οικονομικό και εργασιακό κόστος, προκειμένου να προσαρμοσθούν στο νέο καθεστώς, επαναφέρεται το παλαιό καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, ορίζοντας ότι στις συγκεντρωτικές καταστάσεις για τα έτη 2005, 2006 και 2007:

α) δεν περιλαμβάνεται η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών,

β) παρέχεται η δυνατότητα να μην συμπεριλαμβάνονται για διασταύρωση συναλλαγές αν η αξία κάθε στοιχείου δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.

Επειδή με τις πράξεις και αποφάσεις της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών καταδεικνύει την απουσία συγκεκριμένου σχεδιασμού και την προχειρότητα και αναποτελεσματικότητα της στη λήψη σημαντικών αποφάσεων,

Επειδή η Κυβέρνηση της Ν.Δ., χωρίς διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, προχωρεί στη λήψη αιφνιδιαστικών και αποσπασματικών φορολογικών ρυθμίσεων τις οποίες στη συνέχεια, λόγω της προχειρότητας με την οποία ελήφθησαν, αναιρεί, με σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες,

Επειδή με τις παλινωδίες στο καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων δημιουργήθηκαν γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν προάγουν τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Αναγνωρίζει ότι με τις αλληλοαναιρούμενες αποφάσεις της στο καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών επιβάρυνε σημαντικά σε οικονομικό κόστος, εργασία και χρόνο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες; Ποιος θα υποστεί το κόστος;

Γιατί δεν προχώρησε εξαρχής η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς για τα προβλήματα εφαρμογής των αποφάσεων;

Με τέτοιου είδους φορολογικά μέτρα, που μόνο τη γραφειοκρατία προάγουν θα πατάξει η Κυβέρνηση της Ν.Δ. τη φοροδιαφυγή;

Η τελευταία ΠΟΛ. 1056/5.4.2006 σχετικά με το καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι τελική ή θα αναιρεθεί και αυτή;

Θα συνεχίσει το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και με άλλες φορολογικές αποφάσεις να αιφνιδιάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργώντας τους σοβαρά προβλήματα;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ