Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατασκευή προσήνεμου μώλου, αντιμετώπιση παραλείψεων και ολοκλήρωση εργασιών στο λιμένα Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9752
Ημερ. Κατάθεσης: 10-04-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Κατασκευή προσήνεμου μώλου, αντιμετώπιση παραλείψεων και ολοκλήρωση εργασιών στο λιμένα Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας.

H κατασκευή του λιμένα της Κυπαρισσίας είχε ενταχθεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιλάμβανε, σε πρώτη φάση, την κατασκευή υπήνεμου μώλου, σε δε δεύτερη φάση την κατασκευή προσήνεμου μώλου. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στα τέλη του 2003, αλλά λόγω ενστάσεων ο εργολάβος για την εκτέλεση των έργων της α’ φάσης. εγκαταστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2004.

Με την αρ. 3273/24-11-2004 Αναφορά μου είχα ήδη επισημάνει τις ενστάσεις των τοπικών φορέων και της δημοτικής αρχής για την ανορθόδοξη έναρξη των εργασιών κατασκευής του λιμανιού και για ελαττώματα στη μελέτη και στην κατασκευή του έργου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημιές στα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονται στο καταφύγιο, ακόμα και με ένα ελαφρύ κυματισμό!

Στη συνέχεια, με την αρ. 2572/31-1-2006 Αναφορά μου επανήλθα στο θέμα, καθόσον τα προβλήματα για τους εργασιτέχνες αλιείς που χρησιμοποιούν το καταφύγιο και για την ασφάλεια των σκαφών τους δεν αντιμετωπίσθηκαν κατά την εκτέλεση των έργων της α’φάσης.

Επειδή στην υπ’ αρ. 9946/22-12-2006 απάντηση του Υφυπουργού κ. Νάκου στην ως άνω Αναφορά μου σημειώνεται ότι τα έργα της α’ φάσης υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις μελέτες και το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου και έχουν ολοκληρωθεί, ενω οι εργασίες της β’ φάσης αναμένεται να δημοπρατηθούν στις 23-3-2006,

Επειδή ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας με το από 3-3-2006 έγγραφό του προς το ΥΠΕΣΔΑ (συνημμένο) επισήμανε στο αρμόδιο τμήμα Τεχνικών ‘Εργων ότι οι εργασίες εκβάθυνσης και η κατασκευή της γλίστρας, που εντάσσονταν στην α’ φάση του έργου δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ζήτησε δε αφ’ ενός να ολοκληρωθεί η κατασκευή της γλίστρας, διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ζημιών σε σκάφη αλλά και τραυματισμού πολιτών, αφ’ ετέρου οι εργασίες εκβάθυνσης να γίνουν μόνον αφού ολοκληρωθεί και η β’ φάση του έργου, δηλαδή η κατασκευή του προσήνεμου μώλου, διαφορετικά θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στη θεμελίωση του υπάρχοντος έργου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Για ποιό λόγο, αφού ήταν γνωστά στις αρμόδιες υπηρεσίες τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2004 τα προβλήματα της ανορθόδοξης εκτέλεσης της κατασκευής του λιμένα Κυπαρισσίας, εκτελέσθηκε η α’ φάση του έργου χωρίς καμιά τροποποίηση, παρά τις ζημιές που έγιναν σε αλιευτικά σκάφη και τις εύλογες διαμαρτυρίες των αντίστοιχων φορέων;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ενόψει της επικείμενης δημοπράτησης της β’ φάσης, ώστε να διορθωθούν έστω και τώρα οι παραλείψεις και η ανορθόδοξη ιεράρχηση των εργασιών κατασκευής του λιμένα, προκειμένου να προστατευθούν από ζημιές τα αλιευτικά σκάφη, να διασφαλιστεί γενικότερα η αξιοπιστία του έργου και η ασφαλής χρήση του λιμένα από τους αλιείς;

      Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς