Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εισαγωγές ζωϊκών προϊόντων και ζώων από τρίτες χώρες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9719
Ημερ. Κατάθεσης: 07-04-0
6

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Εισαγωγές ζωϊκών προϊόντων και ζώων από τρίτες χώρες.

‘Όπως αποκαλύπτει πρόσφατη ‘Εκθεση της Κομισιόν, διαπιστώνονται σοβαρές ανεπάρκειες στο σύστημα ελέγχου που εφαρμόζει η χώρα μας για τις εισαγωγές προϊόντων ζωϊκής προέλευσης και ζώντων ζώων από τρίτες χώρες.

Στην ‘Εκθεση αποδεικνύεται ότι ο ‘Ελληνας καταναλωτής εξαπατάται, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις τα προϊόντα δεν ελέγχονται ή φέρουν πλαστά πιστοποιητικά.

Επίσης διαπιστώνεται ότι το υπάρχον σύστημα ελέγχου των εισαγωγών στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου και στις πύλες εισόδου της χώρας μας παρουσιάζει σοβαρά κενά, αφού δεν εξασφαλίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Η ‘Εκθεση αυτή έρχεται μάλιστα λίγο πριν το Πάσχα, εγείροντας νέες ανησυχίες για την προέλευση των αιγοπροβάτων που διακινούνται στη χώρα μας, αφού διαπιστώνει σοβαρές ανεπάρκειες στους κτηνιατρικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πέρυσι κατά την εισαγωγή προβάτων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μέσω της Σερβίας.

Επειδή η ανεξέλεγκτη εισαγωγή ζώων ή ζωϊκών προϊόντων και η ενδεχόμενη ελληνοποίησή της δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που λειτουργούν σε βάρος των κτηνοτρόφων της χώρας μας,

Επειδή η εν λόγω ελληνοποίηση εξαπατά τους καταναλωτές και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια των τροφίμων τα οποία καταλήγουν στο τραπέζι του καταναλωτή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Γιατί δεν εφαρμόζεται η κοινοτική Οδηγία για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή και την εισαγωγή προϊόντων ζωϊκής προέλευσης;

  • Γιατί δεν έχει γίνει αναθεώρηση των εθνικών οδηγιών που αφορούν στον έλεγχο των εισαγωγών, προκειμένου αυτές να εναρμονιστούν με τις διατάξεις των κοινοτικών Κανονισμών;

  • Τι επιπρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει ενόψει του Πάσχα και της αντίστοιχης αυξημένης ζήτησης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ελληνοποίησης εισαγόμενων και παραπλάνησης των καταναλωτών και προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά η υγεία τους ;

      Αθήνα, 7 Απριλίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς