Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Οι προσχηματικές και παραπλανητικές απαντήσεις της διοίκησης του ΟΠΑΠ στη βουλή.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/1/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :12653

Ημερομηνία Κατάθεσης :.26.01.2009

 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
 Προς του κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης
 
 Θέμα: «Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τον εμπαιγμό της Βουλής από την Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς ανάθεση που είχε καταγγελθεί στην Βουλή ως αδιαφανής μεθόδευση και είχε παρουσιαστεί από τον Πρόεδρο της ΟΠΑΠ ΑΕ ως δήθεν νόμιμη σε μια αλαζονική και υβριστική απάντησή του προς τη Βουλή, εκ των εξελίξεων προκύπτει ως αδιαφανής χαριστική πράξη ύψους 660.000 ευρώ!»
 
Στις 3-3-2008 και στις 8-4-2008 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τις με αρ. 7682/391 και 9874/492 ερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, με τις οποίες ζητούσαν την διερεύνηση καταγγελίας και την παροχή στοιχείων στη Βουλή σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ύψους 445.000  στην εταιρεία AT KEARNEY και PLANNING, μέσω μίας αδιαφανούς μεθόδευσης που κατ ευφημισμό ονομάστηκε «διαγωνισμός ειδικής διαδικασίας», με σκοπό την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για την οργάνωση της ΟΠΑΠ ΑΕ και της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, δηλαδή με σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών. Η ανάθεση του έργου έγινε μετά την κατάθεση προσφορών οκτώ εταιρειών, ενώ η όλη διαδικασία υλοποιήθηκε κατά παράβαση των κανονιστικών διατάξεων με τις οποίες διασφαλιζόταν μέχρι τότε η ομαλή λειτουργία της ΟΠΑΠ ΑΕ. Μετά την ανάθεση του έργου στην εταιρεία αυτή ορίστηκε τριμελής επιτροπή με ευθύνη την χάραξη της στρατηγικής όπως προφανώς την εννοούν ο ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και η παρέα του. Στην επιτροπή αυτή δεν συμμετείχε ούτε ένας υπηρεσιακός παράγοντας της ΟΠΑΠ ΑΕ αλλά δύο νεοπροσληφθέντες συνεργάτες του κ. Χατζηεμμανουήλ στην ΟΠΑΠ ΑΕ, υψηλά αμειβόμενοι όπως και ο ίδιος καθώς και ένα μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Στις προσχηματικές απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο από τον λαλίστατο Πρόεδρο της ΟΠΑΠ ΑΕ μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
 
 «Μοναδικό κριτήριο επιλογής κατά την τελική φάση του διαγωνισμού υπήρξε το μειοδοτικό και μάλιστα υπό την μορφή συγκρίσεως ενός και μόνου αριθμού δηλαδή του συνολικού ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ κόστους της κάθε προσφοράς για την εταιρεία. Τα όσα ψευδώς αναφέρουν οι ερωτώντες Βουλευτές αποδεικνύουν την κακοπιστία ορισμένων εξ αυτών και την άγνοια των υπολοίπων».
 
 «Η σχετική διαδικασία διεξήχθη σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα οικεία τεύχη και ανάδοχος αναδείχθηκε ως μειοδότρια η Ένωση των Εταιρειών A.T. Kearny S.p.A. & Planning S.A., η οποία κατέθεσε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.»
 
Στις απαντήσεις αυτές, ο διορισμένος από την Κυβέρνηση επικεφαλής του ΟΠΑΠ επιδόθηκε για άλλη μία φορά στην προσφιλή του τακτική, δηλαδή στην απόκρυψη και την μη κατάθεση στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο των αιτουμένων από τους Βουλευτές εγγράφων.
 
 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ.
 
Στις 18-12-2008 η Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ πήρε την απόφαση να καταβληθούν στην πιο πάνω εταιρεία επιπλέον 220.000  με το αιτιολογικό ότι τις ανατέθηκαν αφενός μεν πρόσθετες εργασίες, αφετέρου καθυστέρησε η ενημέρωση του προσωπικού. Δηλαδή επεκτάθηκε κατά 50% η αμοιβή της χωρίς αυτό να διαλαμβάνεται ούτε στους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ούτε στους όρους της σύμβασης της εταιρείας με την ΟΠΑΠ ΑΕ. Ο κ. Χατζηεμμανουήλ διαβεβαίωσε, ωστόσο, την Ελληνική Βουλή, ότι δήθεν η «σχετική διαδικασία διεξήχθη σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα οικεία τεύχη», τα οποία όχι μόνο δεν προβλέπουν καταβολή επιπλέον αμοιβής, αλλά η ίδια η συμφωνία την αποκλείει ΡΗΤΑ. Και αυτό γιατί ρητά ορίζεται, στη σχετική σύμβαση, ότι η εκτέλεση τόσον των κατ΄ ιδίαν φάσεων της μελέτης, όσο και του συνολικού έργου είναι «ακριβοχρόνου» εκπληρώσεως. Άλλωστε, η ενημέρωση του προσωπικού αποτελούσε προϋπόθεση της εκπλήρωσης και αυτό το γνώριζε τόσο η Διοίκηση, όσο και η ανάδοχος εξ αρχής.
 
Η δε τελική αμοιβή των 660.000 ευρώ, κατά 50% υψηλότερο από την συμφωνηθείσα αμοιβή, δεν αποτελεί πλέον την χαμηλότερη οικονομική προσφορά και, με δεδομένο ότι η συμφωνία απέκλειε πρόσθετες αμοιβές, δεν διασφαλίζει και τη διαφάνεια, καθώς οι λοιπές συμμετέχουσες εταιρείες δεν μπορούσαν να γνωρίζουν την πρόθεση της Διοίκησης να προχωρήσει, υπό προϋποθέσεις, σε επιπλέον αμοιβές.
 
Έτσι για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η βασιμότητα των καταγγελιών των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τα έργα και τις ημέρες της Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία πραγματοποιεί τις προμήθειες, που η ίδια ουσιαστικά επιλέγει ως σκόπιμες, με αδιαφανείς διαδικασίες.
 
Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ και ειδικότερα ο Πρόεδρος της Χ. ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ όχι μόνο αγνοούν προκλητικότατα ότι ο ΟΠΑΠ, ακόμα και μετά την μετατροπή του σε ΑΕ, εξακολουθεί να εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον, όπως άλλωστε ρητά και κατ΄επανάληψη διαβεβαιώνει η Ελληνική Πολιτεία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αντίθετα συμπεριφέρονται ως διαχειριστές μιας ιδιωτικής περιουσίας, για την οποία δήθεν δεν έχουν υποχρέωση να απολογηθούν σε κανένα.
 
Άλλωστε, πληροφορίες επιμένουν, ότι αρχική στόχευση της μελέτης αυτής – όπως διαφαίνεται και από τις δηλώσεις του κ. Χατζηεμμανουήλ στον τύπο την 30/3/08 ότι «με τις προτάσεις της αναδόχου εταιρείας ίσως πραγματοποιηθούν αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της ΟΠΑΠ ΑΕ» - είναι τελικά η διάσπαση του Οργανισμού σε μικρότερα τμήματα με παροχή κυρίου έργου στην ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τελικός στόχος φέρεται να είναι η αποφυγή ουσιαστικού ελέγχου των αποφάσεων της Διοίκησης από το Ελληνικό Δημόσιο και επίσης η τοποθέτηση στις καίριες Διευθύνσεις του Οργανισμού σε Διευθυντικές θέσεις ημετέρων από την αγορά εις βάρος της αξιοκρατικής εξέλιξης του προσωπικού.
 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά την «παραγγελθείσα» ουσιαστικά μελέτη από τον προ-επιλεγμένο ανάδοχο, η Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ ετοιμάζει πογκρόμ διώξεων εναντίων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με αντικατάστασή τους από πρόσωπα επιλογής της διορισμένης από την Κυβέρνηση Διοίκησης.
 
Και βεβαίως, για μία ακόμα φορά αναδεικνύονται οι πραγματικές προθέσεις της Διοίκησης όταν έλαβε την πρωτοφανή απόφαση κατάργησης της Νομικής Υπηρεσίας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει με 1,5 εκ ευρώ εφάπαξ τη σιωπή του επικεφαλής της. Διότι εάν υφίστατο σήμερα η Νομική Υπηρεσία, όλες αυτές οι ενέργειες και μεθοδεύσεις θα είχαν σκοντάψει στον έλεγχό της.
 
Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:
 
1. Ποια είναι η θέση του Υπουργού Πολιτισμού στο θέμα της συγκρότησης των Επιτροπών Εποπτείας και χάραξης στρατηγικής του συγκεκριμένου έργου, όπου αντί των υπηρεσιακών στελεχών ορίστηκαν δοτά στελέχη τα οποία δεν εγνώριζαν, όπως καταγγέλλεται, ούτε την ταχυδρομική διεύθυνση της ΟΠΑΠ ΑΕ πόσο μάλλον την λειτουργία της και τις διαδικασίες ενός τόσο εξειδικευμένου και πολύπλοκου οργανισμού; Διότι ακόμα κι αν δεχθεί κανείς ότι ζητήθηκαν από τον «Ανάδοχο» πρόσθετες εργασίες, αυτό σημαίνει ότι αυτές θα πρέπει να προέκυψαν μετά την ανάθεση του έργου, γεγονός που αποδεικνύει την ανεπάρκεια των πιο πάνω προκειμένου να οριοθετήσουν το πλήρες και ολοκληρωμένο πλαίσιο των απαιτήσεων του έργου. Μήπως αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό ενόψει του διαβλεπόμενου ξεπουλήματος της ΟΠΑΠ ΑΕ της μεγαλύτερης σήμερα, σε κεφαλαιοποίηση, εισηγμένης εταιρείας στο Χ.Α.Α. για να μείνουν μακριά από τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης τα έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της εταιρείας;
 
2. Με ποια δικαιοδοσία και, τελικά, με ποιες πλάτες ο κ. Χατζηεμμανουήλ μοιράζει για άλλη μια φορά ασύδοτα και κατά βούληση τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ των επενδυτών (Δημόσιο – Ιδιώτες) χωρίς κανένα έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και αρνούμενος να υπαχθεί ακόμα και στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων;
 
3. Γιατί επιλέγεται, όπως φαίνεται, η ανατροπή των εργασιακών δεδομένων στον Οργανισμό, η αντικατάσταση, η αριθμητική και ηθική μείωση των Διευθυντών με το καπέλωμα που επιχειρείται εις βάρος τους με την πρόσληψη στελεχών αμφιβόλου κύρους αλλά σίγουρα κομματικής προελεύσεως με στόχο την εκ των έσω άλωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. τη στιγμή που κατά κοινή ομολογία, το βασικό πρόβλημα του Οργανογράμματος είναι οι ορδές «γαλάζιων» συμβούλων με τις υπέρογκες αμοιβές και τις θολές αρμοδιότητες; Μήπως οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι στον ΟΠΑΠ και οι Γενικοί Διευθυντές ενοχλούν γιατί λειτουργούν ως αναχώματα στην πρωτοφανή λογική αυθαιρεσίας που φαίνεται να διακατέχει τη Διοίκηση του κ. Χατζηεμμανουήλ;
 
4. Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση Καραμανλή διατηρεί στη θέση τους:
 
1. Τον υπέρογκα αμειβόμενο και προκλητικά συστηματικό συντελεστή απεμπόλησης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου σε ότι αφορά το μονοπώλιο των τυχερών παιχνιδιών, διορισμένο από την ίδια Πρόεδρο του ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ;
 
2. Τα διορισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως άλλωστε παραδέχεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχετική επίσημη απαντητική επιστολή του το Υπουργείο Εξωτερικών, μέλη του ΔΣ του ΟΠΑΠ, τα οποία με την ανοχή και την επικύρωση των όποιων εισηγήσεων, αλλά στην ουσία αποφάσεων του κ. Χατζηεμμανουήλ, συμπράττουν στις μεθοδευμένες υποθέσεις, καθιστάμενοι έτσι συνυπεύθυνοι;
 
3. Τους κάθε λογής διορισμένους ειδικούς συμβούλους, Έλληνες και αλλοδαπούς, που επιβαρύνουν τον Οργανισμό με τις τεράστιες αμοιβές τους και οι οποίοι, όπως φαίνεται, έχουν ως κεντρικό λόγο ύπαρξης την στήριξη των υπονομευτικών για το δημόσιο συμφέρον θέσεων του κ. Χατζηεμμανουήλ, αλλά και την απαξίωση – τελικά – του προσωπικού του Οργανισμού; Ο Υπουργός Δικαιοσύνης να μεριμνήσει να λάβουν γνώση οι αρμόδιες αρχές για να διερευνήσουν το κατά πόσον συντελούνται παραβατικές συμπεριφορές οργάνων διοίκησης.
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές
 
 Μιχάλης Καρχιμάκης
 Σοφία Σακοράφα
 Δημήτρης Λιντζέρης
 Χρήστος Αηδόνης
 Μάρκος Μπόλαρης
 Μιχάλης Παντούλας
 Μιχάλης Τιμοσίδης
 Δημήτρης Τσιρώνης
 Γιώργος Πεταλωτής
 Θεοδώρα Τζάγκρη
 Γιάννης Δριβελέγκας
 Θάνος Μωραΐτης
 Δημήτρης Βαρβαρήγος
 Λεωνίδας Γρηγοράκος
 Δημήτρης Κουσελάς
 Μιχάλης Κατρίνης
 Γιάννης Αμοιρίδης
 Βαγγέλης Παπαχρήστος
 Ελπίδα Τσουρή
 Νίκος Ζωίδης
 Τάκης Ρήγας
 Βασίλης Κεγκέρογκου
 Μανώλης Στρατάκης