Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Παράδοση εργατικών κατοικιών οικισμού «Καλαμάτα 2» στους δικαιούχους.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9496
Ημερ. Κατάθεσης: 0
4-04-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Παράδοση εργατικών κατοικιών οικισμού «Καλαμάτα 2» στους δικαιούχους.

Οι 132 εργατικές κατοικίες στον οικισμό «Καλαμάτα 2», στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας είχε προγραμματιστεί να παραδοθούν στον ΟΕΚ, από την κατασκευάστρια Εταιρεία «Θεμελιακή», το Νοέμβριο του 2005.

Ωστόσο, ακόμα και σήμερα οι κατοικίες αυτές δεν έχουν παραδοθεί στον ΟΕΚ, επειδή πολλές εργασίες ολοκλήρωσης των κατοικιών, καθώς και η ηλεκτροδότησή τους, παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Επειδή οι δικαιούχοι αυτών των κατοικιών είναι άτομα με χαμηλό εισόδημα και με αυξημένες στεγαστικές ανάγκες, τα οποία επιβαρύνονται σε σημαντικό βαθμό μέχρι να τους παραδοθούν οι κατοικίες, οι οποίες έχουν ήδη σημαντικά καθυστερήσει,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Για ποιους λόγους καθυστέρησε η παράδοση των εν λόγω εργατικών κατοικιών στον ΟΕΚ, έναντι της αρχικά προβλεφθείσας προθεσμίας ;

    • Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες, συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων και υποδομών, ώστε να παραδοθούν οι 132 εργατικές κατοικίες όχι μόνο στον ΟΕΚ, αλλά και στους τελικούς τους δικαιούχους;

      Αθήνα, 4 Απριλίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς