Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δανειοδότηση σεισμοπαθών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. βουλής: 3496
Ημερ. κατάθεσης:
03-04-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Οικονομίας και Οικονομικών
                                         ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δανειοδότηση σεισμοπαθών.

Σας διαβιβάζω το από 23-3-2006 έγγραφο του Συλλόγου Ανδανιωτών Καλαμάτας, με το οποίο ζητείται παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης σεισμοπαθών που προβλέπεται στην με αρ. ΥΑΣ/οικ9856/Α 32-12/10-2001 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Παρακαλώ να δείτε θετικά και να μεριμνήσετε άμεσα για την ικανοποίηση του ως άνω αιτήματος, διότι πολλές κατοικίες της συγκεκριμένης περιοχής επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό της 8-1-2006 και από εκείνον της 1-3-2004, ενώ σημαντικός αριθμός κατοίκων δεν μπόρεσαν, για λόγους ανωτέρας βίας, να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση δανειοδότησης για αποκατάσταση των ζημιών.

Αθήνα, 03 Απριλίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς