Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στο εθνικό μας δίκαιο»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 9456
Ημερομηνία Κατάθεσης: 03.04.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στο εθνικό μας δίκαιο»

Από τις 4.01.2006 έχει τεθεί σε ισχύ η κοινοτική οδηγία 2002/91/εκ, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η Αυξημένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί καθοριστική παράμετρο της δέσμης μέτρων του ευρωπαϊκού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κυότο. Η ιδιαίτερη έμφαση που έχει δοθεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων οφείλεται στο γεγονός ότι συμβάλλουν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο 40% της κατανάλωσης ενέργειας και στην παραγωγή περίπου του 45% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, που ευθύνονται για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη και τη χώρα μας, ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 30% περίπου της ενέργειας και ευθύνεται για το 40% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Για τους λόγους αυτούς η Κοινότητα μετά την έκδοση της οδηγίας SAVE 93/76/ΕΟΚ, για τον «περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου μέσω της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δεκαετούς και πλέον εφαρμογής της προχώρησε, το 2002, στην έκδοση νέας οδηγίας της 2002/91/ΕΚ για αποτελεσματικότερη εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Πα’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν εφαρμόζει την οδηγία, αλλά δεν έχει προβεί και σε καμία ενέργεια και δράση που να προετοιμάζει τους εμπλεκόμενους στην οικοδομή στις νέες απαιτήσεις.

Σε γραπτή ερώτηση, της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελίας Τζαμπάζη, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ενέργεια κ. Piebalgs απάντησε ότι: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία για παράβαση και κατά της Ελλάδας, επειδή δεν έχει προχωρήσει ως όφειλε από 4/1/2006 στην εφαρμογή της οδηγίας 2002/41/ΕΚ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη αποσταλεί επίσημες προειδοποιητικές επιστολές προς την Ελλάδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η καθυστέρηση της εφαρμογής της οδηγίας, εκτός των όποιων συνεπειών, σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης, έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», αλλά και στην επαγγελματική δραστηριότητα αρκετών χιλιάδων επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στην οικοδομή και πιο συγκεκριμένα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στις εγκαταστάσεις πορτοπαραθύρων, καυστήρων θέρμανσης κλπ.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

    • Γιατί δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα το έργο της Επιτροπής για την ενσωμάτωση της οδηγίας;

    • Γιατί δεν συμπεριέλαβε στην επιτροπή εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και δεν έλαβε υπόψη του τις σχετικές μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ;

    • Γιατί δεν ενημέρωσε έγκαιρα τους συναρμόδιους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας, για τις αλλαγές που επέρχονται με την εφαρμογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ, στον τομέα της Οικοδομής (Οικοδομικές άδειες, κατασκευή, έλεγχοι – ενεργειακή πιστοποίηση κλπ.) και στις οικονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις της χώρας, δεδομένου ότι η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων επηρεάζει άμεσα και τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Απριλίου 2006

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΩΤΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΓΙΑΣ

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ