Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εισαγωγές πατάτας από τρίτες χώρες – Στήριξη πατατοπαραγωγών Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9459
Ημερ. Κατάθεσης: 03-04-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Ανάπτυξης
                                         Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Εισαγωγές πατάτας από τρίτες χώρες – Στήριξη πατατοπαραγωγών Νομού Μεσσηνίας.

Ο Νομός Μεσσηνίας είναι η πιο πρώιμη περιοχή της Ευρώπης στην καλλιέργεια πατάτας. Ειδικότερα, στο Νομό αυτό καλλιεργούνται 10.000 στρέμματα ανοιξιάτικης πατάτας.

Φέτος οι φυτεύσεις ξεκίνησαν στα μέσα Νοεμβρίου και οι κλιματολογικές συνθήκες ευνόησαν την ομαλή εξέλιξη της καλλιέργειας, με αποτέλεσμα η συγκομιδή να αναμένεται στο δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου.

‘Ετσι, θα υπάρξει η δυνατότητα να καλυφθεί πλήρως η αγορά τις ημέρες του Πάσχα, αφού θα πλησιάζει η κορύφωση της περιόδου συγκομιδής στο νομό Μεσσηνίας και θα αρχίζει η περίοδος συγκομιδής πατάτας στο Ν. Αχαϊας.

Επειδή η όλη εξέλιξη της καλλιέργειας γίνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και για τούτο το κοστολόγιο είναι υψηλό για τον παραγωγό (για αντιπαγετική προστασία κ.λ.π)

Επειδή ήδη έχουν εισαχθεί πάνω από 15.000 τόνοι πατάτας από την Αίγυπτο , ενώ υπάρχουν αποθέματα εγχώριας φθινοπωρινής πατάτας, άνω των 5.000 τόνων,

Επειδή, τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθεί το εισόδημα του Μεσσήνιου αγρότη, δεδομένου ότι αυτός είναι ο τελευταίος που θα μπορούσε να ευθύνεται για την ακρίβεια και την κερδοσκοπία που καθημερινά αντιμετωπίζει ο καταναλωτής,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

    • Τι μέτρα έχουν λάβει και κατά πόσον αυτά τηρούνται, ώστε να μη βαπτίζονται οι εισαγόμενες πατάτες Αιγύπτου – και όχι μόνο- ως πατάτες ελληνικής προέλευσης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την εξαπάτηση του καταναλωτή και τη συρρίκνωση του εισοδήματος των μεσσήνιων πατατοπαραγωγών;

    • Τι άλλα μέτρα έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν προκειμένου να υπάρξουν αποτελεσματικοί έλεγχοι για την καταλληλότητα των όποιων εισαγόμενων ποσοτήτων πατάτας, δεδομένου ότι οι εισαγωγές δεν μπορούν να απαγορευτούν τελείως;

      Αθήνα, 3 Απριλίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς