Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση ζημιών στην Ε.Ο. Τρίπολης –Καλαμάτας, στα όρια του Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 9372
Ημερ. Κατάθεσης: 30-03-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών στην Ε.Ο. Τρίπολης –Καλαμάτας, στα όρια του Ν. Μεσσηνίας.

Πρόσφατα σημειώθηκε σοβαρή καθίζηση του οδοστρώματος στο 53ο χιλιόμετρο της παλαιάς Ε.Ο Τρίπολης – Καλαμάτας, στην αρχή των στροφών της Τσακώνας , με αποτέλεσμα την υψηλή επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου, διότι έχει σοβαρά μειωθεί το πλάτος του δρόμου και οι οδηγοί που κινούνται προς Καλαμάτα αναγκάζονται να παραβιάσουν τη διπλή διαχωριστική γραμμή και να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η ζημιά αυτή καθιστά αναγκαία, σύμφωνα και με δηλώσεις του καθηγητή του ΕΜΠ και συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Μ. Καββαθά, την άμεση αποκατάσταση όχι μόνο του συγκεκριμένου τμήματος στο οποίο σημειώθηκε η καθίζηση, αλλά και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων συντήρησης και βελτίωσης σε ολόκληρο το τμήμα της παλαιάς οδού Παραδείσια – Τσακώνα, αφού είναι βέβαιο ότι το τμήμα αυτό θα δέχεται όλη την κυκλοφορία από και προς Καλαμάτα για τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια, μέχρι να ανακατασκευαστεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το νέο τμήμα της Ε.Ο. , που αναμένεται να είναι έτοιμο το 2009.

Επειδή από το καλοκαίρι του 2005 υπήρχαν πληροφορίες και έγγραφα στη ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, που ενημέρωναν για την ύπαρξη μελέτης και τη διάθεση ποσού για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων σε ορισμένα σημεία του παλαιού οδικού άξονα Παραδείσια – Τσακώνα, χωρίς ωστόσο να προγραμματιστεί και να υλοποιηθεί κάποιο αντίστοιχο έργο,

Επειδή η συγκεκριμένη καθίζηση και η γενικότερη κατάσταση του οδικού άξονα δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της Μεσσηνίας, με αποτέλεσμα να επείγει και η άμεση αποκατάσταση του συγκεκριμένου τμήματος και η εκτέλεση όλων των αναγκαίων έργων συντήρησης και βελτίωσης σ’ ολόκληρο το τμήμα της παλαιάς οδού Παραδείσια – Τσακώνα, διαφορετικά δεν θα μπορεί να καλύψει με ασφάλεια την κίνηση από και προς την Αθήνα,

Επειδή, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, ολόκληρος ο Νομός Μεσσηνίας κινδυνεύει με απομόνωση, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την τουριστική και τη γενικότερη ανάπτυξή του,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Γιατί μέχρι σήμερα δεν προχώρησε κανένα έργο αποκατάστασης της παλαιάς οδού Παραδείσια-Τσακώνα ;

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα, αφ’ ενός για την άμεση αποκατάσταση των πρόσφατων ζημιών, αφ’ ετέρου για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων συντήρησης και αποκατάστασης του εν λόγω οδικού άξονα;

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2006

                                                                                       Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς