Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις και στις πληρωμές των Σχεδίων Βελτίωσης για τους αγρότες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/12/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Τα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης του Γ’ ΚΠΣ (ΚΥΑ 637/2005) είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της Γεωργίας και για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 
Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τους αγρότες, όταν οι τιμές των εισροών και των εφοδίων έχουν πολλαπλασιαστεί, όταν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων κινούνται σε εξευτελιστικά επίπεδα και το εισόδημά τους έχει σοβαρά απομειωθεί, ευνόητο είναι πως η Πολιτεία θα όφειλε τουλάχιστον να είναι συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της απέναντι στους αγρότες, καταβάλλοντας έγκαιρα τις ενισχύσεις που δικαιούνται για τις επενδύσεις βελτίωσης των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.
 
Ωστόσο, η καταβολή των ενισχύσεων για επενδύσεις του 2007 εξακολουθεί να εκκρεμεί, προκαλώντας την εύλογη διαμαρτυρία και αγανάκτηση τοπικών αγροτικών φορέων, όπως ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών, αλλά και γενικότερα των αγροτών της Μεσσηνίας και ολόκληρης της χώρας.
 
Επειδή αυτή η σοβαρή καθυστέρηση στις εγκρίσεις αποβαίνει σε βάρος των δικαιούχων αγροτών και της επείγουσας, στις σημερινές συνθήκες, ανάγκης στήριξης και εκσυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
 
Επειδή οι δικαιούχοι, πολλοί των οποίων είναι νέοι αγρότες, έχουν εδώ και πολλούς μήνες καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
 
Επειδή η καταβολή των ενισχύσεων θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο, πόσο μάλλον που σε περιοχές της Μεσσηνίας σημειώθηκαν πρόσφατα σημαντικές φυσικές καταστροφές, που έπληξαν θερμοκηπιακές καλλιέργειες,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
-  Για ποιο λόγο καθυστέρησε σε τέτοιο βαθμό η έγκριση των Σχεδίων Βελτίωσης και η καταβολή των επενδυτικών ενισχύσεων στους δικαιούχους;
-  Πότε προβλέπεται να καταβληθούν οι ενισχύσεις για τις επενδύσεις βελτίωσης βάσει της ΚΥΑ 637/2005;