Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Η στήριξη των αγροτών, πάρεργο για την ΑΤΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 9086
Ημερομηνία Κατάθεσης: 23.03.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Η στήριξη των αγροτών, πάρεργο για την ΑΤΕ.

Ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην ΑΤΕ στις 9-6-2004, είχε εξαγγείλει ότι «… η Τράπεζα θα επιστρέψει στον παραδοσιακό της ρόλο…που είναι η στήριξη του αγρότη». Η ΑΤΕ εξακολουθεί να προπαγανδίζει ότι «στηρίζει τους αγρότες». Στην πραγματικότητα, όμως, συρρικνώνει και την παρουσία και τη δραστηριότητά της στον αγροτικό τομέα ενώ με την καθοδήγηση των ξένων επενδυτών, εμφανώς στρέφεται σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων και η εξυπηρέτηση «ημετέρων» με πελατειακά κριτήρια !

Η παρουσία της στην εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών αναγκών του αγροτικού τομέα της Οικονομίας συνεχώς συρρικνώνεται. Παραδοσιακοί πελάτες της, τόσο φυσικά πρόσωπα, όσο και Οργανισμοί (Συνεταιριστικοί, επιχειρηματικοί), φεύγουν από την ΑΤΕ και πάνε σε ανταγωνίστριες Τράπεζες. Παράλληλα, το 2005 οι χορηγήσεις προς τον αγροτικό τομέα μειώθηκαν δραματικά

Στα πλαίσιο αυτής της πολιτικής χορηγούνται επιχειρηματικά δάνεια σε τομείς εκτός του αγροτικού, τα οποία βαπτίζονται…στεγαστικά και δίδονται με διάρκεια 25 ή 30 χρόνια και με επιτόκιο μόλις 3,5% !

Αυτή η πρακτική, που εξυπηρετεί συνήθως επιχειρηματίες που πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα, στηρίζεται σε διαταγές της Διοίκησης της ΑΤΕ, που είναι αμφίβολο αν είναι σύμφωνες με τους κανόνες της Τράπεζας Ελλάδος.

Λόγου χάρη, η ΑΤΕ χορηγεί δάνειο 1,7 εκατομμυρίων Ευρώ σε επιχειρηματία – εργολάβο, για να αγοράσει αγροτεμάχια εκατοντάδων στρεμμάτων, προκειμένου να τα μετατρέψει σε οικόπεδα και να τα μεταπωλήσει, το οποίο βαπτίζουν στεγαστικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι επιχειρηματικό και το χορηγούν με επιτόκιο 3,5%, αποπληρωτέο σε 30 χρόνια. Την ίδια στιγμή (και μάλιστα στην ίδια περιοχή…) χορηγεί δάνεια στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες για την αγορά χωραφιών, που θα αξιοποιηθούν στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται ΄΄επενδυτικά΄΄ και χρεώνονται με επιτόκιο 7,12 – 7,50% !

Χαρακτηριστικές της ΄΄φιλοαγροτικής΄΄ πολιτικής της Διοίκησης της ΑΤΕ είναι οι «εμπιστευτικές» οδηγίες που δίνονται στα Καταστήματα για το πώς θα παρακάμπτουν τους κανόνες της Τράπεζας Ελλάδος, με την «παράλειψη» να σημειώσουν τον πραγματικό σκοπό των δανειοδοτήσεων, καθώς και για το πως θα βαπτίζουν δάνεια καθαρά επιχειρηματικά ως στεγαστικά. Σε αυτές τις οδηγίες σημειώνεται με έμφαση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία και οι χαριστικές δανειοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες εκτός του αγροτικού τομέα και δεν εφαρμόζονται στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες !

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός :

    • Είναι σε γνώση των παραπάνω οδηγιών και της συγκεκριμένης πρακτικής της ΑΤΕ;

    • Τη θεωρεί σύννομη και συμβατή με τις δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού στις 9-6-2004 ότι «… η Τράπεζα θα επιστρέψει στον παραδοσιακό της ρόλο…που είναι η στήριξη του αγρότη» ;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε η ΑΤΕ να ανταποκριθεί στο ρόλο της και να στηρίζει επαρκώς και ουσιαστικά τις δανειακές ανάγκες των αγροτών;

                                                                                                         Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημήτρης Κουσελάς

Γεώργιος Ανωμερίτης

Ανδρέας Μακρυπίδης

Σούλα Μερεντίτη

Αθανάσιος Παπαγεωργίου