Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αδιαφανείς προσλήψεις “γαλάζιων παιδιών” σε θυγατρική εταιρία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 8955/1332
Ημερομηνία Κατάθεσης: 21.03.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Αδιαφανείς προσλήψεις “γαλάζιων παιδιών” σε θυγατρική εταιρία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», στο φύλλο της 19ης Μαρτίου 2006, αλλά και με ανακοίνωση του Συλλόγου Προσωπικού της «Εθνοκάρτας», θυγατρικής εταιρείας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ), σύμβουλοι Διοίκησης προσλαμβάνονται στην εταιρεία, με τριετείς συμβάσεις εργασίας, με υπερβολικούς μισθούς, πρόσθετες παροχές και με άγνωστα προσόντα.

Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα με τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, στις 14.2.2006, εμφανίστηκαν να αναλαμβάνουν υπηρεσία στην εταιρεία, οκτώ (8) σύμβουλοι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στις Διευθύνσεις Πωλήσεων και Marketing της εταιρείας.

Οι προσλήψεις αυτές γίνονται τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το ήδη ανακοινωμένο σενάριο ένταξης/συγχώνευσης της «Εθνοκάρτας» στην ΕΤΕ. Φαίνεται λοιπόν, ότι η «Εθνοκάρτα», εξελίσσεται σε «χωνευτήρι» κομματικών προσλήψεων, αφού με αδιαφανείς διαδικασίες, προσλαμβάνονται άτομα με μειωμένα προσόντα σε θέσεις συμβούλων, με μισθούς που φθάνουν σε κάποιες χιλιάδες ευρώ, με παροχή αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

  • Ποιοι είναι οι προσληφθέντες οκτώ (8) σύμβουλοι στην «Εθνοκάρτα»; Παρακαλούμε να κατατεθούν οι συμβάσεις εργασίας τους, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα.

  • Ποια ήταν η ακριβής διαδικασία και με βάση ποιες διατάξεις προσλήφθηκαν οι παραπάνω σύμβουλοι;

  • Ποιες οι αποδοχές των παραπάνω συμβούλων και ποιες και πόσες είναι οι πρόσθετες παροχές που τους χορηγήθηκαν (αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, κλπ.);

  • Προτίθεται η Διοίκηση να προχωρήσει και σε άλλες παρόμοιες προσλήψεις;

  • Διερευνήθηκε από την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. και από τη Διοίκηση της «Εθνοκάρτας», η δυνατότητα αξιολόγησης και ανάδειξης κάποιων ικανών στελεχών από τα υπάρχοντα της εταιρείας ή της Τράπεζας για την κάλυψη των θέσεων που κατέλαβαν οι προσληφθέντες σύμβουλοι; Και αν ναι, δεν βρέθηκε κανένα ικανό;

  • Παρακαλούμε να κατατεθεί ο ισχύον Κανονισμός Προσωπικού της εταιρείας «Εθνοκάρτα».

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Ανδρέας Μακρυπίδης

Μιχάλης Καρχιμάκης

Γρηγόρης Νιώτης

Δημήτρης Κουσελάς

Θανάσης Παπαγεωργίου

Γιώργος Ανωμερίτης