Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταχρηστικές προσλήψεις στην Εθνοκάρτα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. βουλής: 3217
Ημερ. κατάθεσης:
16-03-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Καταχρηστικές προσλήψεις στην Εθνοκάρτα.

Σας διαβιβάζω αντίγραφα της από 08-03-2006 καταγγελίας της Π.Α.ΣΚΕ Εθνοκάρτας και της υπ’ αρίθμ: 44/08-03-2006 Ανακοίνωσης του Συλλόγου Προσωπικού Εθνοκάρτας σύμφωνα με τα οποία πληροφορούμαι ότι,

το Δ.Σ. του ανωτέρω Συλλόγου απεφάσισε 48ωρη απεργία του προσωπικού εκφράζοντας την αντίθεση του στην παράτυπη κάλυψη 9 θέσεων Συμβούλων και ενός Διευθυντή από στελέχη της ελεύθερης αγοράς.

Οι εν λόγω προσλήψεις, τη χρονική στιγμή που έχει ανακοινωθεί η συγχώνευση της Εθνοκάρτας με την Ε.Τ.Ε., είναι βιαστικές, αδικαιολόγητες και ενέχουν τον κίνδυνο να μην είναι αξιοκρατικές. Και τούτο, καθ’ όσον είναι γνωστό ότι, εντός του χώρου της Εθνοκάρτας υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να στελεχώσει τις υπηρεσίες της και δεν υπάρχει λόγος αναζήτησης στελεχών από την ελεύθερη αγορά.

Προκειμένου να αποτραπεί η απαξίωση των στελεχών της Εθνοκάρτας και να επιβεβαιωθεί ότι είναι στελέχη άξια για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων και Διευθυντών, παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να μην προωθηθεί η καταγγελλομένη καταχρηστική πρόσληψη Συμβούλων και Διευθυντών από στελέχη της ελεύθερης αγοράς.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς