Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Γραφείο ΟΤΕ Μελιγαλά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/1/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2528/27-01-2009
Ημερομηνία Κατάθεσης :.26.01.2009
 
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ :
 
- Μεταφορών και Επικοινωνιών
 
Θέμα: Γραφείο ΟΤΕ Μελιγαλά.
 
Σας διαβιβάζω αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 143/15-1-2009 Επιστολής της Δημάρχου Μελιγαλά, με την οποία διαμαρτύρεται για την απόφαση της Διοίκησης του ΟΤΕ να κλείσει το γραφείο του στο Μελιγαλά.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την επανεξέταση του θέματος, όπως ζητείται στο συνημμένο, δεδομένου μάλιστα ότι το Γραφείο Μελιγαλά απασχολεί μόνο έναν υπάλληλο και το εμπορικό του τμήμα, όπως επανειλημμένα έχουν δείξει οι τοπικοί φορείς, καλύπτει σημαντικές ανάγκες εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής και ανταποκρίνεται στους στόχους του ΟΤΕ.