Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Η σημερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 54/32
Ημερομηνία Κατάθεσης: 15.03.06

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Τoν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Η σημερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων»

Ο ΕΛΓΑ είναι Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανήκοντας εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο και τελώντας υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.

Ιδρύθηκε το 1988 με τον ιδρυτικό Νόμο 1790 και αποτελεί τη συνέχεια του Κλάδου των Γεωργικών Ασφαλίσεων του ΟΓΑ που από τις αρχές της δεκαετίας του 60 είχε ξεκινήσει την οργανωμένη γεωργική ασφάλιση στην Ελλάδα. Υπήρξε βασικό εργαλείο για την άσκηση της αγροτικής πολιτικής, σ όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλ αυτά τα χρόνια συμπαραστέκεται ικανοποιητικά, στις δύσκολες στιγμές του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου.

Oι προηγούμενες Διοικήσεις, την περίοδο διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, αποδείκνυαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τον Οργανισμό και εισήγαγαν θεμελιώδεις αλλαγές στο γεωργοασφαλιστικό σύστημα της χώρας για τη βελτίωσή του.

Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του ΕΛΓΑ, στις εκτιμήσεις ζημιών και στην αποζημίωση των παραγωγών, το Υπουργείο Γεωργίας το 2002, ανέθεσε το δύσκολο έργο των ΠΣΕΑ στον ΕΛΓΑ. Για να ξεπεράσει μάλιστα ταχύτερα τις χρονοβόρες Κοινοτικές διαδικασίες αυτών των προγραμμάτων, φρόντισε να δημιουργήσει έναν νέο Κανονισμό ΠΣΕΑ - αποδεκτό από την Κοινότητα - που θα μείωνε σημαντικά το χρόνο καταβολής των αποζημιώσεων. Ο Κανονισμός όμως αυτός - επειδή μεσολάβησαν οι εκλογές - παρουσιάστηκε από τη ΝΔ στο τέλος του 2005, σχεδόν 2 χρόνια μετά, ως δικό της δημιούργημα, οικειοποιούμενη ως συνήθως, μία ακόμη καινοτομία του ΠΑΣΟΚ προς όφελος των Ελλήνων αγροτών.

Στο προεκλογικό της πρόγραμμα η Ν.Δ. ανάφερε τα εξής:

Σημαντικό ρόλο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής έχουν ο Ο.Γ.Α. και ο ΕΛ.Γ.Α.. Δυστυχώς και οι δύο Οργανισμού αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο ΕΛ.Γ.Α. είναι υπερχρεωμένος και το 50% των εσόδων του κατασπαταλάται για άλλους σκοπούς, εκτός αποζημιώσεων.

Πρόταση της Ν.Δ. είναι:

«Η εξυγίανση του συστήματος ασφάλισης και ανασυγκρότησης του ΕΛ.Γ.Α. και η παροχή της αναγκαίας στήριξής του ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες υποχρεώσεις του»

Σήμερα, μετά από δυο χρόνια, δεν υπάρχει ούτε μία προσπάθεια θεσμικής παρέμβασης, ούτε ένα μέτρο διασφάλισης των εσόδων του Οργανισμού παρά μόνο οι απειλές του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. ότι ο Οργανισμός θα κλείσει και θα μετατραπεί σε Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στην πραγματικότητα ο ΕΛ.Γ.Α, μέσα σε 2 μόλις χρόνια, έχει ήδη δανεισθεί από την Α.Τ.Ε. (με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου) 800.000.000 ευρώ. Ποσό σχεδόν ίσο με αυτό που ο Οργανισμός δανείστηκε τα προηγούμενα 5 χρόνια (από το 1999 μέχρι τις 12.02.2004, 827.000.000 ευρώ).

Έτσι σήμερα οι συνολικές υποχρεώσεις του ΕΛ.Γ.Α. από δάνεια (κεφάλαιο και τόκοι) αγγίζουν περίπου τα 2 δις ευρώ, ενώ τα έσοδά του από την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς περιορίζονται σε περίπου σε 90.000.000 ευρώ ετησίως με άμεση την προοπτική μείωσής τους λόγω των συνεπειών από την προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ.

Ενδεικτικό της εσκεμμένης απαξίωσης του ΕΛΓΑ από την Κυβέρνηση, είναι ότι εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια επίλυσης του οικονομικού προβλήματος του Οργανισμού. Δεν προχωρά στην υλοποίηση της Δήλωσης Καλλιέργειας που είχε ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια εξυγίανσης και εξορθολογισμού των οικονομικών του ΕΛΓΑ, ενώ αδυνατεί να προτείνει λύση στο πρόβλημα.

Προεκλογικά επίσης, η Ν.Δ. και ο Πρόεδρός της δεσμευόταν ότι οι αποζημιώσεις του ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλονται στους αγρότες εντός τριμήνου και σε περίπτωση καθυστερήσεων έντοκα. Στο κυβερνητικό της πρόγραμμα η Ν.Δ. αναφέρει «εντός τριμήνου από τον χρόνο συγκομιδής του προϊόντος». Τίποτε περισσότερο δηλαδή από αυτό που ήδη είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ, όταν δημιούργησε την Μηχανοργάνωση του ΕΛΓΑ. Πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό της τέχνασμα, μια ακόμη απάτη.

Στο προεκλογικό της πρόγραμμα η Ν.Δ. αναφέρει επίσης ότι: «Παρατηρούνται συχνά αναξιόπιστες, πολλές φορές και με μικροκομματική σκοπιμότητα, διαβλητές διαδικασίες εκτίμησης ζημιών» και προτείνει: «Αντικειμενική εκτίμηση των ζημιών στο πραγματικό της ύψος»

Μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση της Ν.Δ., το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. δεν έχουν προβεί σε καμία διοικητική ή άλλη παρέμβαση για τη βελτίωση του συστήματος καταβολής αποζημιώσεων. Μοναδικό μέλημα του Προέδρου και της διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α ήταν η τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας του Οργανισμού προκειμένου, μέσω των τοποθετήσεων προϊσταμένων να οργανωθεί ένας πλήρως ελεγχόμενος και κατευθυνόμενος ρουσφετολογικός μηχανισμός κομματικών εξυπηρετήσεων.

Η ΝΔ προεκλογικά, γνωρίζοντας την απήχηση και την αποδοχή του ΕΛΓΑ στον αγροτικό πληθυσμό, δε δίστασε, να υποσχεθεί την αναβάθμισή του και την πολύ ταχύτερη πληρωμή των αποζημιώσεων.

Σήμερα όμως, έπειτα από δύο χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την ΝΔ, οι αρνητικές συνέπειες της πολιτικής της όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, είναι εμφανείς. Η ποιοτική υποβάθμισή του, τα οικονομικά αδιέξοδα, η κομματικοποίηση, η καταρράκωση κάθε ορθολογικής πρακτικής στις διαδικασίες, η παραβίαση των πάγιων αρχών στις εκτιμήσεις, η συνεχής παραβίαση των ασφαλιστικών Κανονισμών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η έλλειψη αξιοκρατίας, η περιφρόνηση και η απαξίωση της Υπηρεσιακής δεοντολογίας προς όφελος των «ημετέρων» αγροτών και υπαλλήλων, η περιθωριοποίηση των Υπηρεσιών του και τέλος η διάχυτη αίσθηση ανασφάλειας και απαισιοδοξίας στο Προσωπικό, δίνουν το μέτρο του τι επιφύλασσε «η αναβάθμιση» που είχε υποσχεθεί η ΝΔ στον ΕΛΓΑ.

Σήμερα δυστυχώς, ο ΕΛΓΑ έχει μεταβληθεί σ ένα γρανάζι του κομματικού κράτους της Δεξιάς. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε το συμβάν, με τον συμβασιούχο του ΕΛΓΑ που είχε προσληφθεί, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ και ο οποίος συνελήφθη λόγω συμμετοχής του στον ξυλοδαρμό του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Πολυζωγόπουλου.

Για όλα τα παραπάνω

 

Επερωτάται η Κυβέρνηση:

1. Για την εξαπάτηση των ελλήνων αγροτών αφού ακυρώθηκαν, εκτός των άλλων, και οι προεκλογικές της δεσμεύσεις για τον πολύ σημαντικό για τους αγρότες μας οργανισμό του ΕΛΓΑ.

2. Για τον απαράδεκτο προεκλογικό της λαικισμό ότι θα επιλύσει το οικονομικό πρόβλημα του ΕΛΓΑ χωρίς δανεισμούς και όχι μόνο δεν το έπραξε αλλά τον έχει υπερχρεώσει με δανεισμό.

3. Για την αδικαιολόγητη απαξίωση του ΕΛΓΑ που κινδυνεύει να οδηγηθεί σε διάλυση.

4. Για την πρωτοφανή ρουσφετολογική πολιτική στις προσλήψεις του νέου προσωπικού και στις προαγωγές των εν υπηρεσία στελεχών του.

Αθήνα 15-3-2006

 

Οι επερωτώντες βουλευτές

Αργύρης Ευάγγελος

Παπαγεωργίου Αθανάσιος

Ζήση Ροδούλα

Πρωτόπαπας Χρήστος

Κουτσούκος Ιωάννης

Μανιάτης Γιάννης

Κεγκέρογλου Βασίλης

Μανωλάκης Αγγελος

Μερεντίτη Σούλα

Στρατάκης Μανώλης

Τόγιας Βασίλης

Μανωλιά Χρύσα

Μουσιώνης Αρης

Παπαχρήστος Βαγγέλης

Τσιόκας Χάρης

Σχοιναράκη-Ηλιάκη Ευαγγελία

Λωτίδης Λάζαρος

Κατσιλιέρης Πέτρος

Εμινίδης Σάββας

Σπηλιόπουλος Κώστας

Κατσιφάρας Απόστολος

Τζάκρη Θεοδώρα

Κολιοπάνος Θεόδωρος

Έξαρχος Βασίλης

Μωραϊτης Θάνος

Καρχιμάκης Μιχάλης

Ντόλιος Γιώργος

Σγουρίδης Παναγιώτης

Τσακλίδης Ιωάννης

Χάϊδος Χρήστος

Αντωνίου Τόνια

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Μακρυπίδης Ανδρέας

Ανωμερίτης Γιώργος

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

Χατζημιχάλης Φώτης

Όθωνας Εμμανουήλ

Κουσελάς Δημήτρης

Φωτιάδης Απόστολος

Ρόβλιας Κων/νος

Παπαγεωργίου Γιώργος

Βαρβαρίγος Δημήτρης

Σιδηρόπουλος Αναστάσιος

Τζουμάκας Στέφανος

Δριβελέγκας Ιωάννης

Διαμαντοπούλου Αννα

Ρέππας Δημήτρης