Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ελλείψεις Νοσοκομείου Κυπαρισσίας σε προσωπικό και υποδομές.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 8639

 

Ημερ. Κατάθεσης: 13-03-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Ελλείψεις Νοσοκομείου Κυπαρισσίας σε προσωπικό και υποδομές.

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, το δεύτερο σημαντικότερο Νοσοκομείο του Ν. Μεσσηνίας, καλύπτει μια ιδιαίτερα εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή εντός αλλά και εκτός των ορίων του Ν. Μεσσηνίας (δηλ. και σημαντικό κομμάτι του γειτονικού Ν. Ηλείας) και αντιμετωπίζει κάθε χρόνο σημαντικό και μεγάλο αριθμό περιστατικών.

Ωστόσο, το εν λόγω Νοσοκομείο –στο οποίο στεγάζεται και το Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας- εξακολουθεί να στεγάζεται σε ένα κτήριο του 1955 το οποίο, παρά τις κατά καιρούς επεκτάσεις και αποκαταστάσεις με έξοδα δωρητών, εξακολουθεί να θεωρείται ανεπαρκές και με σοβαρές ανάγκες βελτίωσης των εσωτερικών χώρων του και των υποδομών του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν ακόμα 9κλινοι (!) θάλαμοι νοσηλείας στο παλαιό κτήριο, στην Παθολογική και στη Χειρουργική Κλινική. Πληροφορούμεθα ότι από το Δεκέμβρη του 2002 είχε προβλεφθεί επιχορήγηση για τη διαμόρφωση των θαλάμων νοσηλείας σε 4κλινους, η οποία δεν αξιοποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό σε σχέση με τις ανάγκες ομαλής εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ σε σχέση με τις ανάγκες εφημεριών τα διαθέσιμα κονδύλια κρίνονται ανεπαρκή.

‘Ηδη ο προηγούμενος Οργανισμός του Νοσοκομείου του 1986 έχει ξεπεραστεί, και λόγω της αύξησης των αναγκών του πληθυσμού και λόγω της προσθήκης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου. Ακόμα και σε σχέση με τον Οργανισμό αυτό, μένουν ακάλυπτες τουλάχιστον 38 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.

Επειδή το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας αποτελεί κομβικής σημασίας υποδομή για την υγεία και την περίθαλψη όχι μόνο των πολιτών της Τριφυλίας, αλλά και των γειτονικών περιοχών του Ν. Ηλείας,

Επειδή δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, ξεκάθαρη εικόνα για το σχεδιασμό της Κυβέρνησης σχετικά με την κάλυψη των αναγκών του σε υποδομές και προσωπικό,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πότε και με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες βελτίωσης των κτιριακών υποδομών του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και τι κονδύλια προτίθεται να διαθέσει για το σκοπό αυτό;

  2. Ποιες προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού έχει προγραμματίσει για το εν λόγω Νοσοκομείο το έτος 2006, σε ποιες ειδικότητες και πότε θα υλοποιηθούν αυτές;

  3. Προτίθεται να βελτιώσει το μέχρι σήμερα διατιθέμενο κονδύλι για τις εφημερίες στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας;

  4. Τι άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για τη βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας του, για την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής;

    Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006

                                                                                       Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς