Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ 4 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την Επιτροπή καθορισμού της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 8538/1300
Ημερομηνία Κατάθεσης: 08.03.06

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ
                                         ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
                                         κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

Με τη πράξη 14 της 28.6.2004 του Υπουργικού Συμβουλίου συστάθηκε Επιτροπή για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού. Η πρόταση οφείλονταν στην ανάγκη άμεσης σύστασης και λειτουργίας ενός ενιαίου κέντρου πολιτικού σχεδιασμού , συντονισμού, ελέγχου, ανάπτυξης, και εφαρμογής της πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα στο Δημόσιο Τομέα.

Ύστερα από είκοσι (20) μήνες λειτουργίας της παραπάνω Επιτροπής και ενώ η πορεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας οδεύει συνεχώς προς το χειρότερο με κίνδυνο να χαθούν σημαντικοί πόροι του Ε. Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί για το έργο της Επιτροπής και συγκεκριμένα :

    • Ποιες γενικές κατευθύνσεις διαμόρφωσε για την Πληροφορική και ειδικά σε επιμέρους τομείς , όπως η εκπαίδευση , η έρευνα και η τεχνολογία ;

    • Προσδιόρισε πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων Πληροφορικής του Δημοσίου και ποιο είναι αυτό ;

    • Προσδιόρισε το πλαίσιο υποστήριξης των Φορέων του Δημοσίου για την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής και ποιο είναι αυτό ;

    • Ποια στρατηγική διαμόρφωσε για τη σύγκληση της έρευνας και τεχνολογίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών Πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο

    • Κατέθεσε πρόταση αναδιαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου για την αρτιότερη εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και ποια είναι αυτή ;

Τέλος θα θέλαμε να μας καταθέσετε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής που διαφαίνεται η δραστηριότητα οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτής .

Αθήνα, 08-03-2006

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ