Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μέτρα για τη στήριξη των συκοπαραγωγών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/1/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2529/27-01-2009

Ημερομηνία Κατάθεσης :.26.01.2009
 
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ :
 
- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
Θέμα: Μέτρα για τη στήριξη των συκοπαραγωγών.
 
 Σας διαβιβάζω αντίγραφο του αρ. πρωτ. 34/23-1-2009 Υπομνήματος του Προέδρου της «Συκικής», στο οποίο επισημαίνεται ότι στα πρόσφατα εξαγγελθέντα μέτρα για τη στήριξη των αγροτών δεν συμπεριλήφθηκε καμιά στήριξη για τους συκοπαραγωγούς., που ωστόσο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
 
Παρακαλώ να μεριμνήσετε κατά την εξειδίκευση των μέτρων ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για την αναγκαία στήριξη του ήδη σημαντικά μειωμένου εισοδήματος των συκοπαραγωγών των νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.