Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πλασματικές δαπάνες και εικονική λειτουργία του έργου «ΑΚΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 8837/1299
Ημερομηνία Κατάθεσης: 08.03.06

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Πλασματικές δαπάνες και εικονική λειτουργία του έργου «ΑΚΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας.

Κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο διάστημα είμαστε θεατές μια συστηματικής προσπάθειας διαστρέβλωσης των οικονομικών στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Από σωρεία δημοσιευμάτων διαφαίνεται η κακή πορεία του προγράμματος τόσο στα οικονομικά στοιχεία όσο και στους ρυθμούς υλοποίησης.

Η προβολή εκ μέρους της Κυβέρνησης επιλεκτικών στοιχείων προόδου καθώς και οι λύσεις της τελευταίας στιγμής καταδεικνύουν την εμφανή σύγχυση που έχει περιέλθει λόγω της έλλειψης ουσιαστικής στρατηγικής και των αποσπασματικών ενεργειών.

Συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί η ενεργοποίηση και δήλωση δαπανών για το έργο «ΑΚΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» για το οποίο όλες οι διαδικασίες έγιναν με πρωτοφανή σπουδή και προχειρότητα.

Δηλώθηκαν δε δαπάνες που αφορούν μια απλή μεταφορά κεφαλαίου, ενώ ακόμα δεν έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για Διαχειριστή και Θεματοφύλακα και φυσικά δεν έχει υποστηριχθεί η ίδρυση ή ανάπτυξη ούτε μίας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης πληροφορικής ή επικοινωνιών.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

  • Πότε προβλέπεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το Διαχειριστή;

  • Ποιος είναι ο κανονισμός λειτουργίας και τα κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων;

  • Με ποια παραστατικά έγινε η δήλωση δαπανών στο ΕΠΚτΠ;

  • Πότε προβλέπεται να προκηρυχθεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των προτάσεων;

Παρακαλούμε να θέσετε υπόψη μας τα ακόλουθα στοιχεία :

  • Την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που αφορά το συγκεκριμένο έργο.

  • Την αίτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και την απάντησή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  • Τα δικαιολογητικά με τα οποία έγινε η δήλωση της δαπάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  • Τον κανονισμό λειτουργίας του «ΑΚΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» καθώς και τα κριτήρια που θα επιλεγούν οι προτάσεις.

  • Το Τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Αθήνα, 08-03-2006

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ