Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση ζημιών στα λιμάνια Αγ. Δημητρίου και Αγ. Νικολάου Δήμου Λεύκτρου Ν. Μεσσηνίας .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. βουλής: 3069
Ημερ. κατάθεσης:
02-03-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εμπορικής Ναυτιλίας

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών στα λιμάνια Αγ. Δημητρίου και Αγ. Νικολάου Δήμου Λεύκτρου Ν. Μεσσηνίας .

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 1205/27-2-2006 έγγραφο του Δημάρχου Λεύκτρου Ν. Μεσσηνίας, με το οποίο ζητείται η άμεση αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών στους κυματοφράκτες των λιμανιών Αγ. Δημητρίου και Αγίου Νικολάου, οι οποίες προκλήθηκαν από έντονη θαλασσοταραχή.

Παρακαλώ να δείτε θετικά και να μεριμνήσετε άμεσα για την ικανοποίηση του αιτήματος άμεσης αποκατάστασης των ζημιών, διότι, όπως εκτίθεται και στο συνημμένο έγγραφο, οι κυματοθραύστες και στα δυο λιμάνια επλήγησαν σοβαρά από την κακοκαιρία, καθιστώντας αδύνατο τον ελλιμενισμό σκαφών και θέτοντας πλέον σε κίνδυνο τους αλιείς, τους επισκέπτες και τους κατοίκους των αντίστοιχων οικισμών.

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς