Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/1/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :12855

Ημερομηνία Κατάθεσης :.21.01.2009
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ.
 
Η πορεία του Προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), παρά τις διακηρύξεις, αποδεικνύει ακόμα μια φορά την αδυναμία της Κυβέρνησης να διασφαλίσει τη ροή της αναγκαίας ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, προς τις εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, που ήδη δοκιμάζονται από την κρίση και αν δεν ενισχυθούν κατάλληλα θα οδηγηθούν σε μαρασμό.
 
Είχαμε ήδη επισημάνει ότι ο προϋπολογισμός του ΤΕΜΠΜΕ για εγγύηση επιτοκίου κεφαλαίου επένδυσης ανέρχεται μόλις σε 100 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που οι πραγματικές ανάγκες για τη στήριξη των υφισταμένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των υπό ίδρυση νέων επιχειρήσεων, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 1 δις ευρώ, τόσο για τις εγγυήσεις επιτοκίου, όσο και για τις επιδοτήσεις.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε πρόσφατα η Κυβέρνηση, σε σύνολο 53.000 αιτήσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούσαν τις ήδη περιοριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, έχουν εγκριθεί μόνο 739, δηλαδή ούτε το 1,4% του συνόλου.
 
Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα (κερδοφορία κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις) και δανειοδότησης των επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ, ιδίως δε με τη στάση των Τραπεζών, εκπρόσωπος των οποίων παραδέχθηκε πρόσφατα ότι το Πρόγραμμα, που οι ίδιες προσυπέγραψαν, «δεν συμφέρει τις Τράπεζες». Συγκεκριμένα, οι Τράπεζες ζητούν πρόσθετες εξασφαλίσεις και στην πραγματικότητα, αντιμετωπίζουν τα δάνεια μέσω ΤΕΜΠΜΕ ανταγωνιστικά προς τα δικά τους δανειακά προϊόντα, από τα οποία έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.
 
Επειδή γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες παραπόνων και αιτημάτων επαγγελματικών φορέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ζητούν αφ ενός βελτίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και ιδιαίτερα των προϋποθέσεων κερδοφορίας, αφ ετέρου των διαθέσιμων κεφαλαίων, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και επαρκής χρηματοδότησή τους και να υπάρξει, παράλληλα, η αναγκαία συμμετοχή και στήριξη των μικρομεσαίων από πυρόπληκτες περιοχές,
 
Επειδή, παρά τις διακηρύξεις, από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ-Δ ΚΠΣ», προϋπολογισμού 1,3 δις ευρώ (για το οποίο ήδη έχει ληφθεί προκαταβολή 409 εκατ. ευρώ), δεν έχει διατεθεί μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 
- Προτίθενται να τροποποιήσουν τους όρους και τις υφιστάμενες προϋποθέσεις του Προγράμματος χορήγησης δανείων από το ΤΕΜΠΜΕ και ιδιαίτερα την προϋπόθεση κερδοφορίας στις 3 τελευταίες χρήσεις, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην αποκλείονται, λόγω περιοριστικών κριτηρίων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών;
 
- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος από όλες τις συμμετέχουσες Τράπεζες, με έγκαιρη και επαρκή χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;