Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συνέπειες εφαρμογής της νέας βάσης εισαγωγής φοιτητών για τα περιφερειακά ΤΕΙ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/2/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 7827
Ημερ. Κατάθεσης: 17-02-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Συνέπειες εφαρμογής της νέας βάσης εισαγωγής φοιτητών για τα περιφερειακά ΤΕΙ.

Τις τελεταίες ημέρες είναι έντονη η ανησυχία των δημάρχων, των διοικήσεων των ΤΕΙ και των τοπικών κοινωνιών της Περιφέρειας, στις περιοχές των οποίων λειτουργούν ΤΕΙ, ενόψει της εφαρμογής του 10 ως βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007, βάσει αντίστοιχης διάταξης νόμου που ψήφισε η Κυβέρνηση.

Το ΤΕΙ Καλαμάτας, η Διοίκηση του οποίου τεκμηριωμένα έκρουσε ήδη τον κώδωνα του κινδύνου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των σοβαρά αρνητικών συνεπειών αυτής της ρύθμισης. Ειδικότερα, εάν εφαρμοστεί άμεσα η βάση του 10, με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, θα μπορέσουν να εισαχθούν σε αυτό το ΤΕΙ συνολικά μόνο 300 φοιτητές, αντί των 19.000 που εισήχθησαν πέρυσι, με αποτέλεσμα να απειλούνται με «λουκέτο» τουλάχιστον δυο τμήματά του και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην τοπική κοινωνία, για την οποία οι φοιτητές του ΤΕΙ αποτελούν ένα αναντικατάστατο κύτταρο ζωντάνιας και ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στην πόλη της Καλαμάτας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Αποτελεί όμως πλέον κοινή διαπίστωση, εύλογη και συνεχώς εντεινόμενη ανησυχία των Διοικήσεων των ΤΕΙ, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών, ότι το μέτρο αυτό θα πλήξει κυρίως τα περιφερειακά ΤΕΙ, αφού από τους 30.000 φοιτητές, που εισήχθησαν το 2005 σε αυτά, οι 14.630 είχαν βαθμό κάτω από τη βάση, δηλ. χαμηλότερο του 10. Ετσι, εαν η βάση του 10 εφαρμοζόταν από το 2005, θα είχαμε αμέσως μείωση του αριθμού των εισακτέων στα εν λόγω ΤΕΙ κατά 50% τουλάχιστον!

Υπάρχουν βάσιμες προτάσεις και των διοικήσεων των περιφερειακών ΤΕΙ και της ΚΕΔΚΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος, με σταδιακή εφαρμογή της βάσης του 10 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παράλληλα με την αναγκαία αναδιάρθρωση - αντικατάσταση σχολών που δεν προσελκύουν φοιτητές με άλλες, σύγχρονου περιεχομένου σχολές και αντικείμενα, αλλά και την κατάργηση των ομοειδών τμημάτων των κεντρικών ΤΕΙ υπερ των περιφερειακών, με κατάλληλα κίνητρα για όσους φοιτούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών στα ΤΕΙ.

Επειδή η άμεση και πλήρης εφαρμογή της βάσης του 10 θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μαρασμό και το ΤΕΙ Καλαμάτας και τα περισσότερα περιφερειακά ΤΕΙ, με σοβαρές οικονομικές παρενέργειες για τις τοπικές κοινωνίες που τα φιλοξενούν,

Επειδή η στήριξη και η αναβάθμιση της λειτουργίας των περιφερειακών ΤΕΙ είναι ταυτόσημη με τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και με την πρόσβαση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας σε σύγχρονες και κατάλληλες ευκαιρίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Επειδή η «ώρα της Περιφέρειας» δεν πρέπει να παραμένει σύνθημα κενό περιεχομένου για την Κυβέρνηση, με τις αποφάσεις της να κινούνται σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση από τα συμφέροντα και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών,

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός:

  1. Είναι σε γνώση των συνεπειών που θα έχει για το ΤΕΙ Καλαμάτας και γενικότερα για τα περιφερειακά ΤΕΙ της χώρας μας η άμεση εφαρμογή της βάσης του 10 για την εισαγωγή φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

  2. Προτίθεται να υιοθετήσει τις προτάσεις της ΚΕΔΚΕ για σταδιακή εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθετικής ρύθμισης, σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα ενίσχυσης των περιφερειακών ΤΕΙ;

  3. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να άρει τις αποδεδειγμένα αρνητικές συνέπειες εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης για το ΤΕΙ Καλαμάτας, για τα περιφερειακά ΤΕΙ και για τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες γενικότερα;

    Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

                                                                                       Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς