Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ενίσχυση Δήμου Θουρίας Ν. Μεσσηνίας, για την αντιμετώπιση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/2/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο:Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. βουλής: 2834
Ημερ. κατάθεσης:
14-02-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Θέμα: Ενίσχυση Δήμου Θουρίας Ν. Μεσσηνίας, για την αντιμετώπιση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα .

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 493/9-2-2006 έγγραφο του Δημάρχου Θουρίας Ν. Μεσσηνίας, με το οποίο ζητείται η καταβολή ενίσχυσης του Δήμου με το ποσό των 100.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης των ζημιών στην αγροτική και δημοτική οδοποιϊα και στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, οι οποίες προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του μηνός Δεκεμβρίου και από τις χιονοπτώσεις των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2006.

Παρακαλώ να εξετάσετε θετικά το εύλογο αίτημα του Δημάρχου, διότι, όπως εκτίθεται και στο συνημμένο έγγραφο, ο εν λόγω Δήμος επλήγη σοβαρά από την κακοκαιρία και αναγκάστηκε να προβεί σε έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών, καθώς και σε απολύτως αναγκαία έργα προστασίας των υποδομών, για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων στην υγεία και στην ασφαλή μετακίνηση των επισκεπτών και των δημοτών του .                                                                               

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς