Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ 12 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, για τη μετεγκατάσταση Ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/2/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 7402/1220
Ημερομηνία Κατάθεσης: 6.2.05

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

Προκλητικές διαστάσεις έχει πάρει τα δύο τελευταία χρόνια το κλείσιμο παραγωγικών και βιομηχανικών μονάδων με αποτέλεσμα τη ραγδαία αποβιομηχάνιση και τις εκτεταμένες απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω της μετεγκατάστασης ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων στις γειτονικές βαλκανικές χώρες.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. παρακολουθεί παθητικά το φαινόμενο, περιοριζόμενη σε σοφιστείες, όπως αυτή του κ. Καραμανλή στη Δ.Ε.Θ. τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι: «δεν υπάρχει κανένας Νόμος που να αποτρέπει το κλείσιμο επιχειρήσεων».

Ομολογία ενοχής, έλλειψης πρωτοβουλιών και συγκάλυψης της κατάστασης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι δεν δόθηκε απάντηση στην υπ’αριθ. 2591/657/26.9.05 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., σχετικά με το κατά πόσο οι επιχειρήσεις που κλείνουν, αφήνοντας δεκάδες εργαζόμενους στο δρόμο, έχουν λάβει επιχορήγηση στα πλαίσια τόσο του Αναπτυξιακού Νόμου όσο και του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.).

Και αυτό διότι:

  • Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2601/1998 (άρθρο 11) και ο τροποποιητικός αυτού Νόμος 3219 (άρθρο 6), που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2004, ορίζει ρητά ότι οι επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου δεν μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία τους, ούτε να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους επί μια πενταετία μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, διότι διαφορετικά επιβάλλονται κυρώσεις (ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, επιστροφή ενίσχυσης).

  • Για τις επιχορηγήσεις επενδύσεων στα πλαίσια του Ε.Σ.Ο.Α.Β. (Ν. 2996/2002, όπου παρέχεται η δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να επιχορηγεί, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2601/1998, τις επενδύσεις επιχειρήσεων στις γειτονικές βαλκανικές χώρες) θεσπίσθηκαν από το ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2004 (Ν. 3219/2004) σειρά προληπτικών και περιοριστικών διατάξεων για την αποτροπή του κινδύνου φυγής επιχειρήσεων εκτός Ελλάδας.

   Συγκεκριμένα, το άρθρο 7 (ενισχύσεις επενδύσεων στην αλλοδαπή – υποχρεώσεις) προβλέπει το να μην υπάγονται επιχειρήσεις, η παραγωγική δραστηριότητα των οποίων επηρεάζει αρνητικά αντίστοιχη δραστηριότητα που ασκείται στην Ελλάδα και επιπλέον ορίζει ότι οι φορείς επενδύσεων στην αλλοδαπή, οι οποίες υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν. 2601/1998, δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να μειώνουν με οποιοδήποτε τρόπο την τυχόν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται από τους ίδιους ή μέσω συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων στην Ελλάδα, διευκρινίζοντας πως «ως μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται και η μείωση των θέσεων εργασίας». Η διάταξη αφορά και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις για την αποφυγή καταστρατηγήσεων. Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου αυτού ανακαλείται η υπαγωγή της επένδυσης και επιστρέφεται η επιχορήγηση.

   Η διάταξη αυτή διατηρήθηκε και στον Επενδυτικό Νόμο 3299/2004 που ψήφισε η Κυβέρνηση της Ν.Δ.

Επειδή υπάρχει διπλή υποχρέωση εκ του Νόμου (με ταυτόχρονη επιβολή κυρώσεων):

  • για τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του επενδυτικού Νόμου να μην διακόπτουν τη λειτουργία τους ούτε να προβαίνουν σε μείωση του προσωπικού επί μια πενταετία μετά τη ολοκλήρωση της επένδυσης,

 • για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται στο εξωτερικό στα πλαίσια του Ε.Σ.Ο.Α.Β. να μην διακόπτουν τη λειτουργία τους ούτε να προβαίνουν σε μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του προσωπικού τους στην Ελλάδα,

επειδή στοιχειώδης προϋπόθεση για τη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος αποτελεί για την εκάστοτε Κυβέρνηση η ενημέρωση του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή, τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των νομοθετικών ρυθμίσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ: \

  • Έχει διερευνήσει όπως θα έπρεπε ή όχι το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών εάν οι επιχειρήσεις που κλείνουν ή προχωρούν σε μετεγκατάσταση στις γειτονικές βαλκανικές χώρες έχουν λάβει επιχορήγηση στα πλαίσια:

α) του Αναπτυξιακού Νόμο

β) του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.);

  • Για τις περιπτώσεις που έχει εντοπισθεί κάτι τέτοιο:

α) Πόσες και Ποιες επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση στα πλαίσια του

Αναπτυξιακού Νόμου;

β) Πόσες και Ποιες επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση στα πλαίσια του Ε.Σ.Ο.Α.Β.;

γ) Έχουν κινηθεί οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και αν ναι, πότε θα ολοκληρωθούν;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για τον περιορισμό του φαινομένου κλεισίματος των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να συγκρατηθεί η απασχόληση στην Ελλάδα;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

  • Σχετικός κατάλογος με τον αριθμό και τα πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων και των επενδύσεων που ενισχύθηκαν από τον Αναπτυξιακό Νόμο και πριν την παρέλευση πενταετίας διέκοψαν τη λειτουργία τους ή προχώρησαν σε μείωση των θέσεων εργασίας.

  • Πλήρης κατάλογος με τις επιχειρήσεις που έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ κατά χώρα και έτος με συνοπτική περιγραφή για την κάθε επένδυση (εταιρεία, προϋπολογισμός, επιχορήγηση, περιοχή, είδος, θέσεις απασχόλησης κλπ.).

Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2006

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ