Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δυτικός Σιδηροδρομικός ‘Αξονας (Τμήματα Πάτρας-Πύργου-Καλαμάτας και Ιωαννίνων-Αντιρρίου)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/2/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 7364
Ημερ. Κατάθεσης: 06-02-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέμα: Δυτικός Σιδηροδρομικός ‘Αξονας (Τμήματα Πάτρας-Πύργου-Καλαμάτας και Ιωαννίνων-Αντιρρίου)

Ο Δυτικός Σιδηροδρομικός άξονας, έργο που είχε σχεδιαστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση και ενταχθεί από την Ε.Ε. στα 30 έργα προτεραιότητας για τα Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, με βάση την αριθ. 884/2004 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είχε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα κατασκευής, που προϋπέθεταν άμεση ενεργοποίηση των προσπαθειών για την ωρίμανση του έργου σε όλα τα τμήματά του. Για τούτο, ο ΟΣΕ είχε προκηρύξει τις σχετικές μελέτες από το Δεκέμβριο του 2003.

Παρά την αναγνώριση στα λόγια της σημασίας του έργου αυτού από την Κυβέρνηση της Ν.Δ, μετά από πολύμηνη απραξία των αρμόδιων υπηρεσιών, ο ΟΣΕ ακύρωσε τις προκηρύξεις για την εκπόνηση των μελετών του Δυτικού Σιδηροδρομικού ‘Αξονα, που είχαν γίνει από την προηγούμενη Διοίκηση το Δεκέμβριο του 2003 και είχαν ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ για το 2004.

Πριν από 10 μήνες, ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βερελή, σε συνέχεια κοινής Ερώτησης 22 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το ίδιο θέμα, που είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2004, είχε παραπέμψει την τύχη των τμημάτων Πάτρας-Πύργου-Καλαμάτας και Ιωαννίνων- Αντιρρίου του Δυτικού Σιδηροδρομικού ‘Αξονα σε «προγραμματιζόμενη από τον ΟΣΕ προκήρυξη των αντίστοιχων μελετών».

‘Ομως, ο ΟΣΕ επαναπροκηρύσσει τις μελέτες μόνο για το τμήμα Τρίκαλα-Κοζάνη-Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα και δεν έχει πάρει καμιά απόφαση για το κύριο τμήμα Ιωάννινα-Αγρίνιο-Πάτρα-Πύργος-Καλαμάτα, το οποίο έχει «εξαφανιστεί» και από τις προτάσεις για ένταξη στο Δ’ ΚΠΣ. Τούτο, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση 884/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του τμήματος Ιωάννινα-Αντίρριο και Ρίο-Καλαμάτα είναι το 2014.

Επειδή όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να εντάξει αυτό το έργο στο Δ’ ΚΠΣ, δημιουργούν μάλιστα βάσιμες υπόνοιες για οριστική ματαίωση ενός έργου κομβικής σημασίας για τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια κατοίκους και για την ανάπτυξη ολόκληρης της Νοτιοδυτικής Ελλάδας,

Επειδή, σε τέτοια περίπτωση, ακυρώνεται και η προοπτική της Καλαμάτας να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, όπως αυτό που προβλεπόταν με το έργο του Δυτικού Σιδηροδρομικού ‘Αξονα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ανάπτυξή της και για την ανάπτυξη ολόκληρου του Νομού Μεσσηνίας,

Επειδή, τέλος, αυτές οι εξελίξεις φαίνεται να συνδέονται με μια γενικότερη επιλογή απαξίωσης και υποβάθμισης του σιδηροδρόμου ως μέσου εξυπηρέτησης των κατοίκων της Πελοποννήσου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιούς λόγους καθυστερεί η επαναπροκήρυξη από τον ΟΣΕ των μελετών για τα τμήματα Πάτρας-Πύργου-Καλαμάτας και Ιωαννίνων-Αντιρρίου;

- Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην επαναπροκήρυξη αυτών των μελετών, προκειμένου αυτά τα τμήματα του Δυτικού Σιδηροδρομικού ‘Αξονα να είναι ώριμα για ένταξη στο Δ’ ΚΠΣ;

- Υπάρχει, τελικά, βούληση της Κυβέρνησης για την υλοποίηση του Δυτικού Σιδηροδρομικού άξονα σε όλα τα τμήματά του και αν ναι, σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει, ώστε να μετατρέψει αυτή τη βούληση σε άμεσο και απτό αποτέλεσμα;

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2006

                                                                                       Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς