Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σχέδιο Νόμου Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/2/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. βουλής: 2652
Ημερ. κατάθεσης:
03-02-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Θέμα: Σχέδιο Νόμου Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Σχετικά: Το από 07-12-05 ψήφισμα του Δ.Σ. του Συλλόγου Προέδρων και Παρέδρων Τοπικών Συμβουλίων Ν. Μεσσηνίας

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του ανωτέρω ψηφίσματος με το οποίο το Δ.Σ. του Συλλόγου Προέδρων και Παρέδρων Τοπικών Συμβουλίων του Ν. Μεσσηνίας, αποφάσισε ομοφώνως να προτείνει την προσθήκη και την τροποποίηση παραγράφων στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Οι εν λόγω παρατηρήσεις είναι απολύτως εύστοχες και αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου και του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα των Τοπικών Συμβουλίων, για το γενικότερο συμφέρον των τοπικών κοινωνιών.

Με βάση τα παραπάνω, οι παρατηρήσεις αυτές είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψη κατά τη ψήφιση του ανωτέρου Νομοσχεδίου.

Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς