Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Περικοπή επιδοτήσεων κατά 10%
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/1/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :12653

Ημερομηνία Κατάθεσης :.19.01.2009
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
ΘΕΜΑ: Περικοπή επιδοτήσεων κατά 10%
 
Η χώρα μας είχε δεσμευθεί απέναντι στην Ε.Ε. ότι μέχρι το τέλος του 2008 θα είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία για την εφαρμογή ενός αξιόπιστου Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, που αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Κοινοτικών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ).
 
Ηδη λίγο πριν την εκπνοή του 2008, κλιμάκιο της Ε.Ε. επισκέφθηκε τη χώρα μας για να ελέγξει την πρόοδο των εργασιών στο ΟΣΔΕ και προειδοποίησε για τον κίνδυνο περικοπής των αγροτικών επιδοτήσεων έως και 10%.
 
Παράλληλα, το κλιμάκιο αυτό έδωσε δίμηνη προθεσμία ώστε να διευθετηθούν τα υπάρχοντα προβλήματα, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2009.
 
Επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ενέχει δε τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί η χώρα μας με 300-500 εκατομμύρια ευρώ,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
Μετά τη δίμηνη παράταση που χορηγήθηκε, έχει αναπτύξει η χώρα μας ένα αξιόπιστο σύστημα Γεωγραφικής Απεικόνισης των Αγροτεμαχίων, ώστε να εναρμονισθεί με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και να αποφύγει την επιβολή βαρύτατων προστίμων;