Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δημιουργία προσήνεμου μόλου στο λιμάνι της Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. βουλής: 2572
Ημερ. κατάθεσης: 31-01-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOYΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: -ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
                                        - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Δημιουργία προσήνεμου μόλου στο λιμάνι της Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας

Σας διαβιβάζω την από 20-1-2006 Απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας, με την οποία επισημαίνονται τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς η έλλειψη προσήνεμου μόλου και η ανορθόδοξη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στα εκτελούμενα έργα στον λιμένα της Κυπαρισσίας.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τα αναφερόμενα στο συνημμένο έγγραφο αιτήματα, διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς της Κυπαρισσίας είναι σοβαρά και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006

 

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς