Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πολιτικές μεθοδεύσεις για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων στις Τράπεζες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 Αρ. πρωτ. Βουλής: 7085
Ημερ. Κατάθεσης:
31-01-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
            β) τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Πολιτικές μεθοδεύσεις για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων στις Τράπεζες.

Με σημερινή επιστολή τους προς την ΟΤΟΕ, πολλές Τράπεζες δηλώνουν πως αρνούνται να συζητήσουν για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης ΟΤΟΕ – Τραπεζών για το έτος 2006.

Επειδή μεταξύ αυτών βρίσκονται και Τράπεζες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο και ο Διοικητής τους έχει διοριστεί με κυβερνητική απόφαση (όπως η Εθνική, η Αγροτική και η Εμπορική), καθίσταται σαφές πως πρόκειται για πολιτική κίνηση καθοδηγούμενη από την Κυβέρνηση και ειδικά από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Με την κίνηση αυτή επιχειρείται να καταργηθούν διατάξεις που απλά καθορίζουν τα ελάχιστα δικαιώματα αμοιβής και εργασιακών συνθηκών των τραπεζοϋπαλλήλων και εμποδίζουν την δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού μέσω της συνεχούς συμπίεσης του εργατικού κόστους και της επικράτησης συνθηκών εργασιακής «ζούγκλας».

Σημειωτέον ότι η ύπαρξη της κλαδικής σύμβασης όχι μόνο δεν εμποδίζει, αλλά αντίθετα διευκολύνει - καθορίζοντας κοινά ελάχιστα π.χ. στον βασικό μισθό ή στις εργασιακές συνθήκες – τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο με βάση την ως τώρα πολύχρονη εμπειρία.

Η Κυβέρνηση επιχειρεί μια «γενική πρόβα», πριν θέσει γενικότερα ζητήματα για την Εθνική Γενική συλλογική σύμβαση και τις λοιπές κλαδικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι μάλιστα σαφές πως απ’ αυτές τις μεθοδεύσεις δεν θα ωφεληθούν ούτε το κοινωνικό σύνολο, ούτε οι τραπεζοϋπάλληλοι, ούτε οι συναλλασσόμενοι με τις Τράπεζες, απλά θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τα ήδη τοκογλυφικά κέρδη των Τραπεζών. Για τους λόγους αυτούς:

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

α) Θα αναλάβει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ως οφείλει να αναλύσει ο ίδιος, τους λόγους οι οποίοι τον ώθησαν να προβεί σ’ αυτήν την απαράδεκτη μεθόδευση;

β) Θα αναλάβει ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ως οφείλει πρωτοβουλίες για την προστασία του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων σε κλαδικό επίπεδο στις Τράπεζες;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Πρωτόπαπας

Δημήτρης Κουσελάς

Εύη Χριστοφιλοπούλου