Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Περικοπή μόνιμων θέσεων προσωπικού στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ βαθμού και ειδικότερα στα ΚΕΠ του Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 6638
Ημερ. Κατάθεσης: 20-01-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Περικοπή μόνιμων θέσεων προσωπικού στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ βαθμού και ειδικότερα στα ΚΕΠ του Νομού Μεσσηνίας.

Ενω πριν από ενάμιση μόλις μήνα, ο υφυπουργός ΕΣΔΑ κ. Ανδρεουλάκος επαινούσε την άψογη λειτουργία των ΚΕΠ και την καθολική αποδοχή τους από τους πολίτες, πρόσφατα, όπως προκύπτει και από το συνημμένο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» της 19-1-2005, τα ΚΕΠ κρίνονται από τον ίδιο Υφυπουργό ως μη παραγωγικά, ως ασύμφορα και καταδικασμένα σε σταδιακό μαρασμό, εφόσον γενικευθεί η απευθείας ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, η οποία προς το παρόν μοιάζει άπιαστο όνειρο, τουλάχιστον για τους πολίτες της περιφέρειας.

Παράλληλα, ενω με την Κ.Υ.Α. 17058 (ΦΕΚ 1257Β’/7-9-2005) συστάθηκαν αποκλειστικά για τα ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ βαθμού όλης της χώρας 2.469 θέσεις μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων 67 θέσεις για τα ΚΕΠ των Δήμων της Μεσσηνίας, με την ΚΥΑ 608/10-1-2006 (ΦΕΚ 10 Β/10-1-2006, που αντικαθιστά την προηγούμενη, συστήνονται τελικά 2.211 θέσεις (μείωση 10%). Στη συνέχεια προκηρύσσονται πανελλαδικά μέσω ΑΣΕΠ μόνον οι 1.952 θέσεις (συν 103 θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες), ενω για τα ΚΕΠ των Δήμων της Μεσσηνίας μόνον 46 (μείωση κατά 21 θέσεις ή περισσότερο από 30% έναντι των αρχικών θέσεων, σχεδόν τριπλάσια από την προβλεπόμενη σε πανελλαδικό επίπεδο! ).

Για τις θέσεις αυτές υποψήφιοι, με την πριμοδότηση μορίων του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3320/2005, θα μπορούν να είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει 24 μήνες προϋπηρεσία στα ΚΕΠ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και αν δεν καλυφθούν οι θέσεις από αυτούς, τότε θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και όσοι έχουν προϋπηρεσία άνω των 18 μηνών σε ΚΕΠ (σύνολο 2.784 υποψήφιοι για 1.952 θέσεις).

Επειδή ο αριθμός των σήμερα απασχολουμένων στα ΚΕΠ όλης της χώρας είναι τουλάχιστον κατά 50% μεγαλύτερος των προκηρυχθεισών θέσεων, ενω οι τελευταίες ανέρχονται σε περίπου 80 % των θέσεων που αρχικά συστάθηκαν, δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για την τύχη των υπολοίπων εργαζομένων στα ΚΕΠ, αλλά και για την ομαλή λειτουργία τους πανελλαδικά, πόσο μάλλον για την υλοποίηση της αρχικά εξαγγελθείσας συνεχούς αναβάθμισής τους.

Επειδή η μειωμένη κατά 21 θέσεις, σε σχέση με τις αρχικά προβλεφθείσες και συσταθείσες στα ΚΕΠ των Δήμων της Μεσσηνίας, προκήρυξη μόνιμων θέσεων μειώνει τις πιθανότητες των υποψηφίων που θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της αυξημένης μοριοδότησης για να μονιμοποιηθούν και θα δημιουργήσει προβλήματα ομαλής λειτουργίας των ίδιων των ΚΕΠ, προφανώς σε βάρος της εξυπηρέτησης των πολιτών,

Επειδή παραμένει άγνωστη η τύχη όσων από τους ήδη εργαζόμενους στα ΚΕΠ δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή δεν θα επιλεγούν για μονιμοποίηση, ενω ο μειωμένος αριθμός των συσταθεισών θέσεων και αυτών που τελικά προκηρύσσονται σηματοδοτεί επιλογές συρρίκνωσης και πιθανώς υποβάθμισης της δραστηριότητας των ΚΕΠ, ιδίως στην περιφέρεια που τα έχει ακόμα περισσόιτερο ανάγκη,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Για ποιό λόγο και με ποιά προοπτική καταργήθηκε η Κ.Υ.Α. 17058/7-9-2005 και αντικαταστάθηκε από την 608/10-1-2006, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση των προβλεπόμενων πανελλαδικά μόνιμων θέσεων προσωπικού των ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ βαθμού;

  2. Θεωρεί «υπεράριθμο» και μη παραγωγικό το ήδη απασχολούμενο προσωπικό; Εαν ναί, με ποιά κριτήρια και ποιά προβλέπεται να είναι η τύχη του προσωπικού που θα περισσέψει, σε σχέση με τις προκηρυσσόμενες θέσεις;

  3. Για ποιό λόγο μειώνονται κατά 21 θέσεις οι προκηρυσσόμενες σε σύγκριση με τις αρχικά συσταθείσες μόνιμες θέσεις στα ΚΕΠ των Δήμων της Μεσσηνίας; Πως θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τον πολίτη τα περισσότερα ΚΕΠ των δήμων της, με μόνο 1-2 τακτικούς υπαλλήλους;

  4. Με ποιό τρόπο προτίθεται να καλύψει τα κενά που αναμφίβολα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των ΚΕΠ της Μεσσηνίας και ολόκληρης της χώρας, σε περίπτωση που δεν προκηρυχθούν άλλες μόνιμες θέσεις και δεν αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σήμερα προσωπικό στο σύνολό του;

    Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2006

                                                                                       Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς