Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υπηρεσίες Διαδικτύου και υποδομές Πληροφορικής στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 6590
Ημερ. Κατάθεσης: 19-01-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
                                         Μεταφορών και Επικοινωνιών
                                         Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
                                         Ανάπτυξης

Θέμα: Υπηρεσίες Διαδικτύου και υποδομές Πληροφορικής στο Νομό Μεσσηνίας.

Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» αποτελεί απαραίτητο στοιχείο ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και κρίσιμο συστατικό της περιφερειακής ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή, είναι γνωστό ότι εμφανίζουμε σημαντικές ελλείψεις στο θέμα αυτό, σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

‘Οταν στο σύνολο της χώρας η χρήση προσωπικών υπολογιστών στα νοικοκυριά φτάνει σήμερα το 30%, η διείσδυση του Διαδικτύου (Ιντερνετ) το 11,5% και η διείσδυση των σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών Ιντερνετ (ADSL), μόλις το 2,6%, δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε να μιλάμε στα σοβαρά για ανάπτυξη με ποιοτική και δυναμική ανταγωνιστικότητα.

Πολύ λιγότερο όταν η Περιφέρεια εμφανίζει δραματικά λιγότερες υποδομές και επιδόσεις και όταν το κόστος αυτών των υπηρεσιών παραμένει από «τσουχτερό» έως απαγορευτικό για το μέσο πολίτη, τον επιχειρηματία, τον αγρότη, τον νέο, τον σπουδαστή.

Η κατάσταση στο Νομό Μεσσηνίας είναι ακόμα πιο προβληματική. ‘Οχι μόνο λείπουν οι σύγχρονοι κόμβοι γρήγορου ‘Ιντερνετ (ADSL), οι οποίοι διατίθενται μόνο στην Καλαμάτα, την Κυπαρισσία και τη Μεσσήνη, αλλά σημειώνεται ακόμα σοβαρότερη υστέρηση και ως προς τη διείσδυση των κλασικών υπηρεσιών Ιντερνετ και ως προς την ανάπτυξη της περιφερειακής «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την έλλειψη ολοκληρωμένων και ενημερωμένων ιστοσελίδων των περισσότερων τοπικών φορέων, των δημόσιων υπηρεσιών του Νομού, των φορέων της Ν.Α, της Τ.Α κλπ, οι οποίες εαν υπήρχαν, ασφαλώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν όχι μόνο στη συστηματική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, αλλά και στην έγκυρη και αναβαθμισμένη προβολή του Νομού μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επειδή εξακολουθεί, δυστυχώς, να παρατηρείται από ανεπαρκής έως ελάχιστη εξοικείωση των τοπικών επιχειρήσεων, των παραγωγών και των πολιτών πολλών περιοχών της Μεσσηνίας με τις νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, των επικοινωνιών και τις εφαρμογές τους,

Επειδή, παρά τις περί αντιθέτου προεκλογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεσμεύτηκε για 150.000 νέους Η/Υ στα σχολεία, διασύνδεση όλων των σχολικών μονάδων στο Διαδίκτυο, δωρεάν internet και φθηνό γρήγορο internet (ADSL) για τους φοιτητές κλπ, τίποτα από αυτά δεν είδαμε στη Μεσσηνία, αντίθετα σε σχολεία του νομού, οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα της Πληροφορικής χωρίς... υπολογιστές (!), κινδυνεύοντας να αποφοιτήσουν ως ψηφιακά αναλφάβητοι,

Επειδή όλα τα παραπάνω στοιχειοθετούν, για τις περισσότερες περιοχές του Νομού, την εικόνα μιας κρίσιμης καθυστέρησης των (εξίσου αναγκαίων με τις υλικές) επενδύσεων σε άυλες υποδομές, για να μην πούμε μια εικόνα «ψηφιακού Μεσαίωνα», ενώ αντίθετα απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες ενέργειες των συναρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων για να μπορέσει ο Νομός μας να συμμετάσχει ισότιμα στην «Κοινωνία (και στον ανταγωνισμό) της Πληροφορίας»,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  1. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν, ώστε να καλυφθούν το ταχύτερο τα υπάρχοντα σήμερα κενά και οι σοβαρές υστερήσεις στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, σε ότι αφορά στην αναγκαία ανάπτυξη των υποδομών Πληροφορικής και της ευρύτερης χρήσης του Διαδικτύου στα σχολεία, στα νοικοκυριά, στην παραγωγή, στους τοπικούς φορείς δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στην αναγκαία διαδικτυακή επικοινωνία των τοπικών υπηρεσιών με τους πολίτες του Νομού Μεσσηνίας; Με τι μέσα και με ποιό ακριβώς χρονοδιάγραμμα;

  2. Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών της Μεσσηνίας και ιδιαίτερα των νέων, σε υπηρεσίες Διαδικτύου οικονομικά προσιτές, γρήγορες και αξιόπιστες;

    Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2006

                                                                                       Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς